De Goedkoopste Familiale Verzekering

Hoe vind ik de goedkoopste verzekering? Het is een vraag die velen zich stellen. Ook bij de populaire ‘familiale verzekering’.

Wat is het?

De familiale verzekering dient om de schade te vergoeden die door uw fout aan derden wordt veroorzaakt. Zij is doorgaans geldig voor alle personen die in gezinsverband samenleven, maar dit enkel voor handelingen tijdens de private sfeer. Voor handelingen in de professionele sfeer is er de aansprakelijkheidspolis van de werkgever of je eigen polis bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid. De premie is forfaitair ongeacht het aantal gezinsleden, maar voorziet wel korting voor alleenstaanden of senioren.

De familiale biedt ook dekking voor schade veroorzaakt door tuinen en gronden, maar soms wel met een beperking qua aantal hectare. De schade veroorzaakt door het gebouw waar men zijn verblijfplaats heeft is ook gedekt. De bewoners van een appartementsgebouw beschikken naast een brandpolis best ook over een familiale verzekering. Zo dekken ze hun aansprakelijkheid tegenover de medebewoners.

Huisdieren zijn ook standaard mee verzekerd, ongeacht hun aantal, maar voor paarden wordt nog dikwijls een uitzondering gemaakt waardoor deze apart moeten worden bijverzekerd.

Hoeveel kost het?

De familiale verzekering is geen dure verzekering. Voor zo’n 70 euro per jaar kunt u al een verzekering afsluiten. Goedkoper gaat u nauwelijks vinden. Voor dit kleine bedrag, is de verzekering toch zeer ruim. De polis dekt volgende personen:

  • uw samenwonende echtgenoot;
  • alle bij u inwonende personen, met inbegrip van studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf verblijven;
  • het huispersoneel en de gezinshulp;
  • personen die belast zijn met de ‘bewaking’ van uw kinderen en huisdieren, telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt.

Boven de minimumwaarborg bepaalt iedere familiale BA-verzekeraar zelf vrij de inhoud van zijn overeenkomsten. Het gebeurt vaak dat de familiale BA-verzekeringsovereenkomsten meer bieden dan het door de wet voorgeschreven minimum.

En hoe kunnen we dan besparen?

De familiale verzekering kan uitgebreid worden met een aantal facultatieve verzekeringen. Het is niet denkbeeldig dat uw makelaar of verzekeringsagent u deze zal voorstellen. Zij drijven natuurlijk het kostenplaatje op, maar kunnen in veel gevallen ook nuttig zijn. Door goed te bekijken welke van deze faculatatieve extra’s u al dan niet nodig hebt, kunt u de prijs van deze verzekering binnen de perken houden. Voorbeelden van bijkomende facultatieve verzekeringen zijn:

  • Rechtsbijstand: De verzekering rechtsbijstand zorgt ervoor dat men via zijn familiale verhaal kan uitoefenen indien men zelf door de fout van iemand anders schade lijdt.
  • Huispersoneel: De verzekering huispersoneel is een dekking arbeidsongevallen overkomen tijdens het werk of op de weg naar en van het werk, voor personeel dat men privĂ© tewerkstelt, in het huishouden. Het gaat hier bijvoorbeeld om een poetsvrouw, babysit of tuinman.
  • Burgerlijke Aansprakelijkheid Paarden: Zoals eerder aangegeven wordt voor paarden vaak een uitzondering gemaakt. Ze moeten dus apart worden bijverzekerd.