Het is mogelijk om online een berekening te maken van de kosten van een brandverzekering. Op deze manier kan er inzicht worden verkregen in de toekomstige maandelijkse lasten die ontstaan wanneer er een brandverzekering wordt afgesloten. Uiteraard is het niet mogelijk precies uit te rekenen hoeveel de brandverzekering maandelijks zal gaan kosten. De online berekeningen zijn een indicatie en geven daarmee aan op welke kosten er ongeveer geregeld kan worden.

Bij het aanvragen van de brandverzekering zelf zal een verzekeringsmaatschappij altijd zelf een berekening maken om zo tot de kosten van de brandverzekering te komen. Een verzekeraar berekent een bedrag waarmee het risico op eventuele kosten als gevolg van schade af te dekken. Deze berekening kan per verzekeraar verschillen, waardoor de kosten voor min of meer dezelfde brandverzekering toch nog aardig uiteen kunnen lopen.

Factoren

Bij het berekenen van de kosten van een brandverzekering zijn er een aantal factoren van belang. Zo houdt een verzekeraar onder andere rekening met de volgende factoren:

Het woonoppervlak

De verzekeraars kijken allereerst naar het bewoonbare aantal vierkante meters van een woning. Hoe groter dit is, hoe groter de kans is dat er wat mee gebeurt en er dus een kostenpost ontstaat. Door het bewoonbare oppervlak te gebruiken als basis voor de berekening van de kosten van een brandverzekering lopen deze langzaam op naarmate dit groter wordt. Een grotere woning is hiermee vaak duurder in de verzekering. Toch zijn er ook nog een aantal andere factoren die van invloed zijn op de prijs waardoor een kleinere woning alsnog duurder uit kan vallen dan een huis met een groter bewoonbaar oppervlakte.

De afwerkingdetails

Naast het bewoonbare woonoppervlakte zijn ook de afwerkingdetails van groot belang bij de berekening van de kosten van een brandverzekering. Wanneer een huis is afgewerkt op een duurzame en veilige manier zullen de kosten van een brandverzekering lager uitvallen dan wanneer er bijvoorbeeld een rieten dak op het huis is geplaatst of er sprake is van enkel glas in het gehele huis. Op deze manier kunnen investeringen in het huis met betrekking tot de duurzaamheid en veiligheid zich terugbetalen door middel van een goedkopere brandverzekering.

De inboedel

Het is altijd verstandig om de juiste waarde van de inhoud te berekenen bij het afsluiten van een brandverzekering. De verzekering zal uitkeren tot een maximaal bedrag, het bedrag waarvoor de verzekering is afgesloten. Wanneer dit bedrag te laag wordt gekozen zal er minder premie betaald hoeven te worden voor de brandverzekering, maar zal de uitkering uiteindelijk ook lager uitvallen. In geval van schade mag een verzekeraar namelijk uitkeren in verhouding tot het verzekerde bedrag. Wanneer dit 80% bedraagt van de eigenlijke waarde, zal er ook maar 80% van de schade worden uitgekeerd. Als je goed wil brandverzekeringen vergelijken moet je de waarde van de inboedel goed schatten!

De omgeving

Verder houdt de verzekeraar rekening met de omgeving. Wanneer het gaat om een rustige buurt zal de brandverzekering goedkoper zijn dan wanneer het gaat om een buurt waar relatief veel schadegevallen plaatsvinden.