Er is niets ergers dan je hele leven in rook te zien opgaan – letterlijk dan. Je huis en inboedel verliezen bij een brand is hartverscheurend. Daarom is het belangrijk dat je een goede brandverzekering afsluit.

Na een brand kan de verzekering je namelijk helpen een nieuwe inboedel te kopen en je huis te repareren.

Wie moet een brandverzekering afsluiten?

De brandverzekering – ook wel eens een woonverzekering genoemd, is niet altijd verplicht maar wel aan te raden.

Wanneer je in Vlaanderen een huis of appartement huurt of verhuurt moet je verplicht een brandverzekering afsluiten. Als huisbaas kies je zelf of je een brandverzekering afsluit. Wanneer je een huis of appartement huurt in Vlaanderen is het dan ook sterk aan te raden om met de verhuurder af te spreken in wiens naam de verzekering zal komen.

Op die manier worden jij en de huiseigenaar of jij en de verhuurder gedekt wanneer er brand uitbreekt, een explosie is of er een terroristische aanslag is die schade toebrengt aan het appartement of het huis.

Wat dekt mijn brandverzekering?

Wanneer we kijken naar wat er allemaal gedekt wordt door de brandverzekering zien we dat deze handige verzekering een heleboel verschillende risico’s dekt

Het wordt dan ook al snel duidelijk waarom deze verzekering ook verkocht wordt onder de noemer van woonverzekering.

De basisdekking van een brandverzekering dekt onder andere schade door een brand, explosie of een implosie. Dit geldt natuurlijk niet enkel voor jouw huis maar ook voor de appartementen en huizen van je buren. Wanneer er in jouw appartementje brand uitbreekt kan deze brand namelijk snel overslaan naar de woning van de mensen langs, boven of onder je. Deze schade wordt eveneens gedekt door je brandverzekering – dit zorgt er dan ook voor dat de brandverzekering een heel erg handige en goede verzekering is om af te sluiten.

Wanneer er een brand uitbreekt ga je natuurlijk ook rook en roetschade hebben in jouw – of aanpalende woningen. Ook deze schade wordt door de basis brandverzekering gedekt.

Blikseminslagen kunnen elektronische toestellen verwoesten. Daarnaast kan een zware inslag ook zware schade toebrengen aan muren waar elektrische kabels doorlopen. Een brandverzekering dekt deze kosten.

Ook aanslagen, arbeidsconflicten en terrorisme worden onder de woonverzekering of brandverzekering gedekt. Dit is erg interessant wanneer je een woning hebt in een grote stad. Wanneer er rellen uitbreken en de relschoppers schade veroorzaken aan je woning is dit gedekt onder de brandverzekering. Zo wordt ook waterschade en glasbreuk gedekt.

De woningverzekering dekt soms ook schade veroorzaakt aan de woning door inbraak. Best kijk je dit even na bij je verzekeraar. Sommige verzekeraars vereisen namelijk dat jij je hiervoor ook laat verzekeren tegen diefstal.

Wat zijn de aanvullende dekkingen van de brandverzekering?

Je kan eventueel ook een heleboel aanvullende dekkingen afsluiten voor je brandverzekering. Zo kan je een dekking verkrijgen voor reddingskosten of kosten om nakende schade te voorkomen. Je kan ook een dekking aanvragen voor het slopen van beschadigde goederen – dit is erg handig wanneer je huis helemaal uitgebrand is, of kosten die je hebt gemaakt om ergere schade te voorkomen. Denk bijvoorbeeld maar aan het zeil dat je over je dak moet spannen nadat enkele pannen zijn beschadigd door een landend vliegtuig of door een explosie.

Ook de kosten voor de opslag van je inboedel na een brand kunnen gedekt worden door een aanvullende dekking op de brandverzekering. Je kan ook huisvestingskosten laten dekken indien je huis onbewoonbaar is of het verhaal van derden laten dekken. Het verhaal van derden wil zeggen dat je gedekt bent voor schade aan derde waarvoor jij aansprakelijk bent gesteld.

Waar kan je een brandverzekering laten afsluiten in België?

Indien je in België een brandverzekering wil laten afsluiten kan jij je richten tot enkele van de grote spelers zoals AXA en Allianz. Toch is het vaak een goed idee om ook contact op te nemen met enkele kleinere, lokale bureaus en agentschappen gezien zij soms onder de prijs van de grote concurrenten kunnen duiken.

Neem zeker goed de tijd om de basisverzekering door te nemen en vraag een lijst van aanvullende en optionele dekkingen van de brandverzekering of woonverzekering.

Hoe wordt mijn brandverzekering berekend?

De brandverzekering die je afsluit wordt berekend op de waarde van je huis. Daarnaast kan een brandverzekering ook meer kosten indien je in een risicogebied woont. Wanneer je bijvoorbeeld in een grote stad woont waarvan bekend is dat er vaak rellen of uit de hand gelopen stakingen voorvallen, kan het zijn dat je brandverzekering meer zal kosten.

Het is bij de vergelijking van twee verschillende polissen voor een brandverzekering belangrijk om te kijken naar twee verschillende zaken. Allereerst is natuurlijk de prijs van belang. Hoe hoger de premie voor de brandverzekering is, hoe hoger de maandelijkse lasten zullen uitvallen. Aan de andere kant is het van belang om rekening te houden met de algemene voorwaarden van de brandverzekering. Een goedkopere brandverzekering betekent niet altijd een betere brandverzekering.

Wanneer de voorwaarden van een verzekeraar dermate ongunstiger zijn dan die van de ander kan het prijsverschil al bij het minste of geringste zorgen voor een onvoordelige situatie. Denk bijvoorbeeld aan een schadegeval waarbij de ene verzekeraar beperkende voorwaarden heeft ingesteld, terwijl de duurdere verzekeraar een onbeperkte vergoeding aanbiedt. Wanneer er voor de goedkope verzekeraar is gekozen is er gedurende de periode zonder schade dan weliswaar minder betaald, de kans is groot dat de kosten van de goedkope verzekering in totaal in één klap hoger uitvallen door de hogere kosten bij het schadegeval. Kies daarom nooit zomaar voor de laagste kosten.

Voorwaarden

Zoals al even aangegeven is het belangrijk om de voorwaarden van een bepaalde brandverzekering mee te nemen in de vergelijking op zoek naar de beste brandverzekering. Het is bij het vergelijken van deze voorwaarden van belang om op een aantal zaken te letten. Eén hiervan is de hoogte van de uitkering per schadegeval. Doorgaans kennen de verzekeraars een maximale vergoeding in specifieke gevallen. Door goed te kijken naar de vergoedingen bij bepaalde schades kan er zelf een risicoprofiel worden samengesteld. De kans op schade door brand is bijvoorbeeld een stuk groter in een rijtjeshuis dan in een vrijstaand huis. In een drukke woonwijk kan er altijd iets in de buurt gebeuren, waardoor misschien ook de eigen woning vlam zal vatten. In zo’n geval is het dus slim om voor een verzekeraar te kiezen die veel vergoedt in geval van schade als gevolg van brand. Wanneer de woning zich in de buurt van een rivier of de zee bevindt is het echter weer slim om op andere zaken te letten. In dat geval is het belangrijk om een goede dekking te hebben tegen schade die eventueel kan ontstaan als gevolg van een overstroming. Door op deze manier goed te kijken naar de polis die het best bij de persoonlijke situatie past kan de meest gunstige brandverzekering worden gevonden.

Prijs

Als gezegd hoeft de beste brandverzekering dus niet altijd de goedkoopste te zijn. Een verzekering met een uitgebreide dekking tegen overstromingen kan de beste zijn wanneer de woning zich naast een rivier of de zee bevindt, maar kan zomaar duurder zijn dan een brandverzekering bij een alternatieve verzekeraar. Toch kan de duurdere verzekering op de lange termijn goedkoper zijn wanneer er sprake is van schade en de verzekering netjes alles vergoedt. Mochten twee polissen erg sterk overeen komen dan is het natuurlijk wel altijd slim om de verzekeringen op prijs te vergelijken. Door op die manier op internet beide verzekeraars op prijs te vergelijken kan de goedkoopste worden gevonden en kan er maandelijks worden bespaard om zo andere leuke dingen van het geld te kunnen doen.