Het kan altijd voorkomen dat iemand een autoverzekering op wil zeggen. Er zijn echter een aantal voorwaarden verbonden om de opzegging officieel te maken. Het opzeggen is daarmee niet veel moeilijker gemaakt, maar het is wel belangrijk om deze voorwaarden op te volgen zodat de autoverzekering ook daadwerkelijk stopt wanneer dat gewenst is en deze niet onverhoopt een jaar langer doorloopt.

Hoe op te zeggen?

In België gelden er twee voorwaarden voor de brief waarmee er opgezegd kan worden. Allereerst dient deze brief ruim voldoende op tijd te worden verstuurd. Er geldt een wettelijk minimum van drie maanden voor de laatste dag van de verzekering. Wanneer de brief later wordt verstuurd zal de verzekeraar de mogelijkheid hebben de verzekering alsnog een jaar door te laten lopen, iets waar alleen de verzekeraar uiteindelijk beter van zal worden. Het is daarom slim om zelf een periode van 4 maanden aan te houden en de brief zo ruim op tijd te verzenden. Op deze manier ontstaan er geen tijdsproblemen en kan de verzekering op tijd worden opgezegd.

Ten tweede dient te brief ‘betekend’ te zijn. Een brief kan op drie verschillende manieren betekend worden. De eerste mogelijkheid is te kiezen voor een aangetekende brief naar de verzekeraar. Daarnaast is het ook mogelijk om een deurwaarder met een exploot bij de verzekering langs te sturen of de brief af te laten geven bij de verzekeraar met een zogeheten ontvangstbewijs. Alle drie deze manieren worden door de verzekeraar geaccepteerd als officiële opzegging.

Wanneer kan er opgezegd worden?

Uiteraard kan een autoverzekering jaarlijks worden opgezegd, zolang maar aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Er is echter nog een geval waarin een autoverzekering tussentijds kan worden opgezegd. Wanneer de verzekeraar de voorwaarden aanpast of de tarieven wijzigt, heeft de verzekeringnemer het recht om de verzekering tussentijds te beëindigen en op zoek te gaan naar een andere verzekeraar. Op deze manier kan er een autoverzekering worden gezocht die dezelfde voorwaarden biedt als voorheen en dat eventueel tegen de oude prijs of wellicht zelfs een lagere premie. Hierdoor heeft een verzekeringnemer de garantie dat een verzekeraar niet zomaar de tarieven verhoogt of de voorwaarden dermate aanpast dat de verzekering ineens een stuk minder aantrekkelijk zal blijken dan deze in eerste instantie leek.

Rechtstreeks opzeggen

Het is altijd mogelijk om een verzekeringsmakelaar te benaderen om een verzekering op te zeggen. Door het verzoek tot opzegging kenbaar te maken aan de verzekeringsmakelaar zal deze de procedure tot opzeggen gaat starten. Het is echter altijd slim om zelf contact op te nemen met de verzekeraar en daardoor zelf op te zeggen. Op deze manier blijven de touwtjes in eigen handen en wordt er geen afhankelijkheid gecreëerd. Zeker vanwege de tijdslimiet van 3 maanden is dit in veel gevallen verstandiger. Het neemt een hoop onzekerheid weg en de verzekeringnemer weet altijd precies waar hij of zij aan toe is. Daarnaast kan er bij eventuele vragen direct contact opgenomen worden met de verzekeraar waardoor altijd de officiële procedure gevolgd kan worden en er eigenlijk niets mis kan gaan met de opzegging.