Het opzeggen van een brandverzekering is niet moeilijk. Het is echter wel belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden en ervoor te zorgen dat het niet vergeten wordt. Met name het moment van opzeggen kan erg belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat de brandverzekering niet langer door blijft lopen dan strikt noodzakelijk is.

Wanneer kan er opgezegd worden?

Opzeggen dient altijd 3 maanden voor het vervallen van het contract van de brandverzekering te gebeuren. Dit betekent dat de aangetekende brief verzonden moet zijn, drie maanden voordat het contract afloopt. Om problemen en misverstanden te voorkomen is het slim om een contract voor een brandverzekering ten minste vier maanden van te voren op te zeggen. Op deze manier gebeurt dit altijd op tijd en wordt er geen risico gelopen. Een extra jaar vastzitten aan een brandverzekering is iets wat niemand wil en op tijd op zeggen kan daar erg goed bij helpen.

Er is nog een ander geval waarin de brandverzekering op te zeggen valt, zonder dat dit drie of vier maanden van tevoren moet gebeuren. Wanneer de verzekeraar de algemene voorwaarden aanpast of de tarieven wijzigt is het mogelijk de brandverzekering op te zeggen. In dat geval geldt er geen opzegtermijn van drie maanden en kan er dus direct worden opgezegd om vervolgens een andere verzekeraar te kiezen voor de brandverzekering die betere voorwaarden of tarieven biedt. Onder een verandering van de voorwaarden valt ook een mededeling van de verzekeraar dat een woning of de inboedel ineens een gevoelig of aanhoudend lager risico met zich meebrengt en de premie voor de volgende maand een onderwerp van discussie is tussen de verzekeringnemer en de verzekeringsmaatschappij. Ook in dat geval kan de brandverzekering gemakkelijk worden opgezegd en kan er een nieuwe verzekeraar worden gekozen om een nieuwe brandverzekering bij af te sluiten en zo minder te betalen of betere voorwaarden te bedingen.

Procedure

De gegevens om op te kunnen zeggen en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn te vinden in de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis. Het is belangrijk om deze voorwaarden strikt te volgen. Wanneer de gewenste procedure niet exact wordt gevolgd kan de verzekeraar besluiten de opzegging als niet geldig te verklaren en zo alsnog een nieuw jaarcontract af te sluiten. Op die manier is de goede voorbereiding voor niets geweest en kan er alsnog niet van verzekeraar worden gewisseld. Het is daarom altijd slim om contact op te nemen met de verzekeraar wanneer er vragen bestaan over de te volgen procedure. Doorgaans dient er opgezegd te worden door een opzegbrief aan te vragen of online te downloaden en deze vervolgens aangetekend te versturen aan de verzekeringsmaatschappij. Uiteraard dient het formulier naar meerdere verzekeraars te worden verstuurd als de woning verzekerd is bij meerdere verzekeringsmaatschappijen. Het liefst ontvangen de meeste verzekeraars ook een ontvangstbewijs naast de aangetekend verstuurde brief. Door deze procedure goed te volgen kan er met de opzegging in principe niets misgaan, mits deze op tijd is verstuurd aan het juiste adres.