Een ieder die een woning bezit kan ervoor kiezen om een brandverzekering af te sluiten. Een brandverzekering is in België niet verplicht, maar kan een hoop onverwachte, vervelende kosten voorkomen. Door een brandverzekering af te sluiten kan er in geval van schade als gevolg van, bijvoorbeeld, storm of regen een beroep worden gedaan op de verzekering. Deze zal in veel gevallen dusdanig uitkeren zodat de schade kan worden hersteld of de woning zelf opnieuw kan worden opgebouwd wanneer het huidige pand niet meer voldoende te herstellen valt. Uiteraard worden deze verschillende vormen van schade gedekt door verschillende onderdelen van de verzekering.

Onderdelen

Een brandverzekering biedt een zeer uitgebreide en complete dekking door de meerdere onderdelen waarvoor er een brandverzekering af te sluiten valt. De twee belangrijkste onderdelen van een brandverzekering zijn het pand zelf en de inboedel. Het hangt af van het type woning (een eigen huis of een appartement) in hoeverre de bewoner verantwoordelijk is voor de verschillende onderdelen van de verzekering. Uiteindelijk zal er in beide gevallen voor zowel de verzekering van het pand als de verzekering van de inhoud of inboedel betaald moeten worden, maar dit gebeurt in beide gevallen toch op een andere manier. Een eigen huis brengt vaak directe verzekeringen met zich mee, terwijl een indirecte, collectieve verzekering meer gebruikelijk is voor een appartement.

Het pand zelf wordt doorgaans verzekerd door de eigenaar hiervan. Dit betekent dat mensen met een eigen huis zelf verantwoordelijk zijn voor de verzekering van de buitenkant en daarmee het pand zelf. Daarnaast zijn bezitters van een eigen huis natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de inboedel of de inhoud van hun woning. Op deze manier zijn ze uiteindelijk aansprakelijk voor beide onderdelen van de brandverzekering. Om de woning en de inhoud hiervan goed te verzekeren tegen eventuele schade als gevolg van invloeden van buitenaf kiezen ze daarom voor een uitgebreide brandverzekering waarmee beide soorten risico’s goed worden afgedekt.

Voor bewoners van een appartement zit het iets anders in elkaar. In veel gevallen hoeven bezitters van een appartement zich namelijk niet voor beide onderdelen van de brandverzekering te verzekeren. In principe zijn de verantwoordelijk voor de verzekering van de inhoud of de inboedel van de woning, dit is immers hun eigendom. Het pand zelf wordt verzekerd door middel van een collectieve brandverzekering waarmee de risico’s worden gedekt voor het gehele pand, niet alleen voor het appartement op zich. Een bewoner van een appartement betaald vervolgens een deel van het bedrag in verhouding met het deel van het totale gebouw wat bestaat uit het appartement. Op die manier betalen alle bezitters van de appartementen samen voor de totale verzekering van het pand.

Huurders

Voor huurder van een appartement gelden er nog iets andere regels. Zo is een huurder in België standaard verantwoordelijk voor de ruimte die gehuurd wordt. Dit betekent dat de gehuurde woning of het gehuurde appartement moet worden achtergelaten in de staat waarin het gehuurd is. Er dient daarom zelf een brandverzekering afgesloten te worden door de huurder, al komen enkele restrisico’s voor schade aan het pand zelf voor rekening van de eigenaar van het pand.