Het opzeggen van een reisverzekering is makkelijker dan veel mensen denken, zolang ze zich maar aan een aantal regels houden die hiervoor zijn opgesteld. Door te handelen naar de voorwaarden die door de verzekeraar zij gesteld kan de reisverzekering eenvoudig, zelf worden opgezegd. Uiteraard geldt dit voor de doorlopende reisverzekeringen, een kortlopende reisverzekering stopt vanzelf weer nadat de reis voorbij is en hoeft daarom niet handmatig te worden opgezegd.

Hoe kan er opgezegd worden?

Zoals gezegd moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan om een reisverzekering op te kunnen zeggen, zonder dat hiermee allerlei problemen ontstaan. Er bestaan voorwaarden voor het moment van opzeggen en de procedure zelf.

Wanneer iemand zijn of haar reisverzekering wil opzeggen dient dit uiterlijk drie maanden voor de laatste dag van de verzekering te gebeuren. Dit betekent dat de brief drie maanden voor die dag, uiterlijk verzonden moet zijn. Het is slim om zelf een periode van vier maanden aan te houden om er zo voor te zorgen dat eventuele problemen met de post of het vergeten van de datum niet kunnen leiden tot problemen met de opzegging.

Ten tweede dient er rekening te worden gehouden met de voorwaarden die worden gesteld aan de procedure zelf. Zo dient de brief waarmee wordt opgezegd ‘betekend’ te zijn. De brief kan op drie manieren betekend worden. Allereerst kan er voor worden gekozen om de opzeggingsbrief aangetekend te versturen. Dit is de meest makkelijke manier en wordt daarom door de meeste mensen gekozen. Daarnaast is het ook mogelijk de brief mee te geven aan een deurwaarder met een zogenaamde exploot. Ten derde kan de brief worden afgeleverd bij de verzekeraar met een ontvangstbewijs. Alle drie de manieren zijn geschikt voor de officiële opzegging van een reisverzekering en zullen daarom worden geaccepteerd door de verzekeringsmaatschappij.

Uitzondering

Er geldt een uitzondering voor de opzegging van een reisverzekering. Het is mogelijk de reisverzekering tussentijds op te zeggen als de verzekeraar tussentijds de voorwaarden of de tarieven aanpast. De overheid heeft namelijk bepaald dat het onterecht zou zijn dat een verzekeringnemer plotseling meer moet gaan betalen, voor dezelfde verzekering. De verzekeringnemer moet in dat geval de kans krijgen een reisverzekering bij een andere aanbieder af te sluiten om zo te kunnen blijven genieten van dezelfde prijs voor de reisverzekering. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden die plotseling door de verzekeraar kunnen worden gewijzigd. In de meeste gevallen zullen de voorwaarden zo worden aangepast dat ze minder gunstig worden voor de verzekeringnemer, waardoor deze in principe relatief meer gaat betalen voor dezelfde verzekering. Ook in dit geval staat het de verzekeringnemer dus vrij een andere aanbieder te benaderen en daar een nieuwe reisverzekering af te sluiten.

Vragen

De hierboven beschreven procedure en voorwaarden zijn de algemeen geldende in België. Als er nog vragen ontstaan omtrent het opzeggen van een reisverzekering is het altijd slim om contact op te nemen met de verzekeraar en te vragen naar de gewenste procedure. Het is belangrijk om deze strikt te volgen om zo eventuele problemen te voorkomen.