Zoals bekend is de verplichte autoverzekering tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid in België wettelijk verplicht. Naast deze verplichte autoverzekering kan er worden gekozen voor het afsluiten van een meer uitgebreide Mini Omnium of zelfs Maxi Omnium autoverzekering waarbij de dekking een stuk uitgebreider is. Aan de andere kant nemen de kosten van een autoverzekering ook toe wanneer er voor een meer uitgebreide dekking wordt gekozen. Het voordeel hiervan is wel dat er meer risico’s worden afgedekt en de kans op een onverwachte kostenpost stukken kleiner wordt. Zeker bij nieuwe auto’s met een hoge nieuwwaarde is het daarom interessant om een meer uitgebreide verzekering af te sluiten. De schade die aan deze voertuigen kan ontstaan kan vaak flink oplopen, wat het waard maakt om een wat duurdere verzekering te kiezen.

Aanvullende verzekering

Naast de dekkingsgraad te kiezen door middel van een BA, Mini Omnium of Maxi Omnium autoverzekering is het ook mogelijk om aanvullende modules toe te voegen aan de autoverzekering. Op deze manier kan de dekking van de verzekering een stuk breder worden gemaakt, waardoor ook andere bijkomende kosten van een ongeval kunnen worden gedekt. Een voorbeeld van zo’n aanvullende verzekering voor een autoverzekering is de rechtsbijstandsverzekering.

Nodig om af te sluiten?

Het is in principe niet nodig om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat wil zeggen, er is geen noodzaak om deze aanvullende verzekering af te sluiten. Het valt echt wel aan te raden. Met een rechtsbijstandsverzekering in de autoverzekering kunnen er een aantal aanvullende kosten worden gedekt die bijvoorbeeld ontstaan wanneer er een advocaat ingehuurd moet worden om een conflict op te lossen. Een rechtsbijstandsverzekering in de autoverzekering zorgt voor de verdediging van de belangen van de verzekeringnemer, tot in de rechtbank aan toe. Het neemt daarmee vooral de juridische procedure op zich zodat de verzekeringnemer zich op andere zaken kan concentreren. Daarnaast zijn de meeste mensen niet voldoende juridisch onderlegd om zelf op te kunnen boksen tegen een grotere instantie of zelfs de overheid.

Het is overigens niet altijd nodig om naar de rechter te gaan om baat te hebben bij een rechtsbijstandsverzekering. Ook wanneer er een conflict ontstaat met een eventuele tegenpartij omdat er gezamenlijk geen overeenstemming kan worden bereikt over een te betalen schadebedrag. Een rechtsbijstandsverzekering kan in zo’n geval een advocaat leveren of betalen waardoor het mogelijk wordt juridisch de best mogelijke bijstand te krijgen en zo optimaal van het recht gebruik te kunnen maken.

Vergoeding

Een rechtsbijstandsverzekering kan op twee manieren uitkeren. Dit kan gebeuren door middel van de betaling van de kosten van een advocaat of door het leveren van een eigen advocaat. In principe is iedereen vrij om een eigen advocaat in de arm te nemen, de verzekeraar zal deze kosten dekken wanneer er een rechtsbijstandsverzekering is afgesloten.

Dubbele verzekering

Mensen met een reguliere rechtsbijstandsverzekering kunnen het best eerst goed kijken naar de voorwaarden hiervan voordat er een nieuwe rechtsbijstandsverzekering wordt afgesloten in de autoverzekering. Op deze manier kan er een dubbele verzekering worden voorkomen. Een reguliere rechtsbijstandsverzekering biedt namelijk vaak al voldoende dekking.