Met de komst van het internet is het een stuk eenvoudiger geworden om een geschikte en goedkope verzekering te vinden. Voordat dit kon op het internet moesten er verschillende offertes werden aangevraagd. Dit kostte een hoop tijd en ook het vergeleken was niet erg eenvoudig te noemen. De verschillende verzekeraars, maar ook onafhankelijke websites hebben deze behoefte gezien en zijn daar op ingesprongen met het aanbieden van vergelijkingen en allerlei overzicht. Het is zelfs mogelijk om voor veel verzekeringen een online simulatie uit te laten voeren waardoor de kosten van de verzekering kunnen worden berekend.

Informatie zoeken

Online VerzekeringenDoor in een willekeurige zoekmachine zoekwoorden als ‘verzekering’ en ‘vergelijken’ in te voeren kunnen er tientallen resultaten worden gevonden. Op deze websites valt informatie te vinden over de verschillende verzekeringen en de vergelijkingen die gemaakt kunnen worden. Het is hierbij belangrijk om een onderscheid te maken tussen de websites van de verzekeraars zelf en die van onafhankelijke websites die vergelijkingen aanbieden.

Bijna alle verzekeraars bieden op hun website een module aan waarmee de kosten van een verzekering bij hen kunnen worden berekend. Uiteraard wordt er hierbij geen, of onvoldoende, aandacht besteed aan de aanbiedingen van andere verzekeraars, waardoor er geen eerlijk overzicht ontstaat. Daarnaast geven de verzekeraars vaak extra informatie over de voordelen van de verzekering, terwijl de nadelen wat naar de achtergrond worden gedrukt.

Het is daarom slimmer om een resultaat te kiezen van een onafhankelijke vergelijkingssite, die niet bij een bepaalde verzekeraar hoort. Deze websites geven een helder overzicht van de verschillende beschikbare verzekeringen en zullen de voordelen van alle verzekeringen op een rijtje zetten. In tegenstelling tot op de websites van de verzekeraars zelf zullen hier ook de nadelen een plaatsje krijgen in het overzicht, waardoor deze completer en eerlijk zal uitpakken.

Online simulaties

Naast het vergelijken van verzekeringen is het ook mogelijk om een online simulatie uit te voeren. Met een online simulatie kunnen de kosten van een bepaalde verzekering berekend worden. Wanneer er uit de eerder vergelijking een paar verzekeraars zijn gekomen met een voordelige en uitgebreide polis is het vervolgens slim om naar de website van deze aanbieder te gaan. Op de website van de verzekeraar kan vervolgens een online simulatie worden gedaan. Deze simulatie zal inzicht geven in de maandelijkse kosten die de verzekering met zich mee zal brengen. Door de persoonlijke situatie te schetsen aan de hand van een aantal gegevens die ingevuld dienen te worden kan er een persoonlijk kostenplaatje door de website worden ontwikkeld.

De betrouwbaarheid van deze simulaties moet echter wel met een korreltje zout genomen worden. Natuurlijk hebben de verzekeraars de simulaties zo ontworpen dat deze een zo realistisch mogelijk beeld schetsen. Toch is het onmogelijk om de juiste kosten van de verzekering aan te geven, omdat dit vaak van veel verschillende factoren afhangt. De simulatie moet daarom worden gezien als een indicatie van de kosten die de verzekering met zich mee zal brengen. Er moet dan ook altijd van een klein verschil worden uitgegaan. Dit kan een verschil naar beneden, maar ook naar boven zijn.