Wat is het?

Een familiale verzekering dekt vooral schade waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van toepassing is. Specifiek gaat het hierbij om de schade die door particulieren in hun privéleven aan derden wordt toegebracht. Wanneer het slachtoffer kan aantonen dat de desbetreffende persoon schuldig is en de schade is ontstaan als gevolg van een actie van deze persoon kan de burgerlijke aansprakelijkheid worden aangetoond en zal de familiale verzekering uitkeren. Zonder deze verzekering is de persoon zelf aansprakelijk en dient er niet zelden diep in de buidel te worden getast.

Dekking

De familiale verzekering dekt schade die in het privéleven aan derden wordt toegebracht. Een voorbeeld van zo’n schade kan een overstekende hond zijn die vervolgens een ongeval veroorzaakt. In dit geval kan er een beroep gedaan worden op de familiale verzekering en hoeven de kosten niet zelf te worden betaald. Zeker in het geval van lichamelijk letsel is dit erg prettig aangezien dit doorgaans flink in de papieren kan lopen. Een ander voorbeeld kan een kind zijn die bij de buren per ongeluk een vaak omstoot of het servies van tafel laat vallen. Wanneer het gaat om een antieke vaas of kostbaar servies kunnen de kosten aardig oplopen en dan is het fijn dat er een verzekering is die de kosten zal vergoeden. De familiale verzekering dekt, zoals de naam eigenlijk al zegt, de schade die een willekeurig lid van het gezin toebrengt aan derden, binnen het privéleven. Tot het gezin horen ook kinderen die studeren en al op kamers wonen. Daarnaast is het mogelijk de verzekering ook te laten gelden voor kinderen die niet studeren, maar al wel apart wonen. Ze dienen in dat geval wel financieel afhankelijk te zijn van hun ouders.

Zelfs wanneer de babysitter of de schoonmaakster een schade veroorzaakt zal de familiale verzekering uitkeren. Het gaat hier dan namelijk om een ondergeschikte, waar de verzekeringnemer dus financieel verantwoordelijk voor is. Op deze manier kan dus alle schade die door leden van het gezin of iemand die daarin tijdelijk plaatsneemt als een schoonmaakster of babysitter geclaimd worden bij de familiale verzekering.

Wanneer verzekerd

De familiale verzekering geldt overal ter wereld zolang de gebeurtenissen plaatsvinden als onderdeel van het privéleven. Het is daarbij van belang dat de drie belangrijke pijlers van de burgerlijke aansprakelijkheid worden bewezen. Ten eerste dient de fout die gemaakt is te worden bewezen door het slachtoffer. Daarnaast moet de geleden schade worden aangetoond en dient het verband tussen de fout en de schade aannemelijk te worden gemaakt. Wanneer het slachtoffer hierin slaagt zal de familiale verzekering in beeld komen.

Uiteraard gelden er wel enkele uitzonderingen. Zo keert de familiale verzekering niets uit wanneer er aantoonbaar opzet in het spel is, net als bij veel andere verzekeringen. Daarnaast kunnen grote fouten worden uitgesloten door middel van aanvullende voorwaarden. Zo sluiten veel verzekeraars fouten uit die gemaakt worden tijdens een beschonken toestand. Wanneer er niets over vermeld wordt in de voorwaarden van de verzekering gelden deze uitzonderingen overigens niet en mag er alleen geen fout gemaakt worden met opzet.