De burgerlijke aansprakelijkheidspolis (BA) familiale verzekering is in België niet verplicht. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarom niet nuttig is. Deze relatief goedkope polis is zeker het overwegen waard, ook voor wie geen kinderen of huisdieren heeft – in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd.

Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering wil de familiale BA-verzekering uw vermogen beschermen tegen de financiële gevolgen van uw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die uw aansprakelijkheid in het geding brengen.

Als u burgerlijk aansprakelijk bent, bent u verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door uw toedoen geleden heeft. Dit is – in tegenstelling tot de verzekering –  wel wettelijk verplicht. De wet bepaalt dan dat u met heel uw vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding.

Het gaat bij de burgerlijke aansprakelijkheid ook verder dan enkel wat u zelf verkeerd hebt gedaan. Wettelijk bent u niet alleen aansprakelijk voor uw eigen fouten, maar ook voor die van uw kinderen, voor de schade veroorzaakt door uw dieren, uw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan u eigenaar bent. Niets zegt dat er ooit zo een ongeval zal gebeuren, maar het kan snel gebeurd zijn en als u niet verzekerd bent, kan het u veel geld kosten.

Behalve de schade aan derden vergoeden wanneer u aansprakelijk bent bij een schadegeval, zal de familiale BA-verzekering ook uw belangen verdedigen. In geval van conflict over de erkenning van uw aansprakelijkheid, zal ze ook de kosten en erelonen voor uw verdediging betalen.

Als u wenst dat de verzekeraar u ook helpt om schadevergoeding te krijgen van een derde wanneer die u schade berokkent die valt onder de familiale BA-verzekering, kan u de polis uitbreiden met een luik ‘rechtsbijstand’.

Wereldwijd

Wat veel mensen niet weten, is dat u via de familiale polis een wereldwijde dekking geniet. Als u dus op vakantie tijdens de beklimming van de Mont Ventoux met uw fiets pardoes op een auto botst, komt uw familiale verzekeraar tussen. Althans wanneer het bedrag van de materiële schade de vrijstelling overtreft. Uw familiale verzekering zorgt ervoor dat de schade aan de auto en de eventuele lichamelijke schade bij de inzittenden vergoed wordt. Maar stel nu dat u bij dit ongeluk ook uw been breekt. In dit geval gaat het niet om uw aansprakelijkheid tegenover een derde en we zitten hier dus niet meer op het terrein van de familiale verzekering. Hiervoor bestaan andere oplossingen zoals een hospitalisatieverzekering of een persoonlijke ongevallenverzekering.

Voordelen?

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een familiale BA-verzekering?

– De prijs.

Een familiale BA-verzekering is niet duur. De premie van de meeste familiale BA-polissen varieert tussen 50 en 70 euro. Daarin is een luik rechtsbijstand inbegrepen, dat de belangen verdedigt van een verzekerde die in zijn/haar privéleven het slachtoffer geworden is van schade veroorzaakt door een andere persoon.

– De verzekerde bedragen zijn erg hoog en de franchise is beperkt.

Iedere polis waarborgt minstens twintig miljoen euro voor lichamelijke schade en één miljoen voor materiële schade. De meeste polissen bieden voor materiële schade zelfs een waarborg die nog groter is. De eventuele franchise schommelt rond de 200 euro.