De familiale verzekering, gezinsverzekering of kortweg ‘familiale’. Zo is deze polis het best gekend. Maar eigenlijk gaat het om een BA-verzekering. BA staat daarbij voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De verzekering vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen.

Deze verzekering vergoedt dus – na aftrek van een eventuele franchise – de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in uw privéleven (dus bijvoorbeeld niet als u aan het werk bent) aan een derde hebt toegebracht.

Deze verzekering dekt de schade die door u – of door personen die bij u inwonen veroorzaakt werd maar ook door uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie, of door uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd. Als bescherming van uw vermogen is ze een absolute ‘must’ voor iedereen, met of zonder kinderen!

Maar wanneer bent u nu burgerlijk aansprakelijk?

U bent burgerlijk aansprakelijk voor aan een derde veroorzaakte schade wanneer die schade het gevolg is van een al dan niet opzettelijke fout.

Die fout kan het gevolg zijn van een daad maar ook van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Een fout, hoe miniem ook, maakt u burgerlijk aansprakelijk.

Om na te gaan of iemand een fout heeft begaan, moet men zijn handeling vergelijken met het typegedrag van de ‘goede huisvader’ indien die in dezelfde omstandigheden zou verkeren. Die goede huisvader is geen bestaand persoon. Het is een principe. Er is sprake van een fout wanneer, in een identieke situatie, een normaal voorzichtig en toegewijd persoon niet als dusdanig zou gehandeld hebben.