Hoe vind ik de goedkoopste verzekering? Het is een vraag die velen zich stellen. Ook bij de populaire ‘familiale verzekering’.

Wat is een familiale verzekering?

Een familiale verzekering is een verzekering die jou en je gezinsleden dekt indien er wat fout gaat. Maakt je kleuter bijvoorbeeld per ongeluk wat stuk? Dan kan jouw familiale verzekering hier tussenkomen. Ook wanneer bijvoorbeeld je zoon of dochter krassen maakt op de auto van de buren of een raam van de buurvrouw stukmaakt kan de verzekering de aangerichte schade dekken. Op die manier sta je niet voor een financieel fiasco wanneer er wat ergs gebeurt.

De familiale verzekering dient om de schade te vergoeden die door uw fout aan derden wordt veroorzaakt. Zij is doorgaans geldig voor alle personen die in gezinsverband samenleven, maar dit enkel voor handelingen tijdens de private sfeer. Voor handelingen in de professionele sfeer is er de aansprakelijkheidspolis van de werkgever of je eigen polis bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid. De premie is forfaitair ongeacht het aantal gezinsleden, maar voorziet wel korting voor alleenstaanden of senioren.

De familiale biedt ook dekking voor schade veroorzaakt door tuinen en gronden, maar soms wel met een beperking qua aantal hectare. De schade veroorzaakt door het gebouw waar men zijn verblijfplaats heeft is ook gedekt. De bewoners van een appartementsgebouw beschikken naast een brandpolis best ook over een familiale verzekering. Zo dekken ze hun aansprakelijkheid tegenover de medebewoners.

Huisdieren zijn ook standaard mee verzekerd, ongeacht hun aantal, maar voor paarden wordt nog dikwijls een uitzondering gemaakt waardoor deze apart moeten worden bijverzekerd.

Wie moet een familiale verzekering afsluiten?

Hoewel een familiale verzekering niet verplicht is, is deze verzekering toch sterk aan te raden. Zeker wanneer je kinderen hebt is een familiale verzekering een erg goed idee. Wanneer kinderen spelen kan er al wel eens wat fout lopen, en de kosten voor de aangebrachte schade kunnen erg hoog oplopen.

Wie wordt er gedekt door de familiale verzekering?

Een familiale verzekering dekt jou en alle mensen binnen je gezin die wettelijk bij jou in huis wonen. Indien je zoon of dochter het huis uit zijn worden deze dus niet gedekt door de familiale verzekering, wanneer zoon of dochterlief op kot zit en officieel nog thuis woont dan wordt hij of zij wel gedekt door de familiale verzekering.

Daarnaast worden ook kinderen onder jouw hoederecht of kinderen van derden die tijdelijk onder jouw toezicht zijn gedekt. Wanneer er een vriendje of vriendinnetje komt spelen kan de schade die hij of zij aanricht dus gedekt worden door jouw familiale verzekering.

Wat tevens interessant is aan de familiale verzekering is dat ook de schade aangericht door huisdieren en gezelschapsdieren gedekt kan worden door de familiale verzekering. Indien je hond wat kapot maakt kan de verzekering dus tussenbeide komen.

Lees echter toch goed na wat jouw contract zegt. Hoewel de meeste familiale verzekeringen de bovenstaande personen en dieren dekken kan dit van agentschap tot agentschap verschillen.

Wanneer we kijken naar wat er gedekt wordt door de familiale verzekering zien we dat deze verzekering schade dekt waar jij of iemand van je gezin verantwoordelijk voor is. Of de schade nu het gevolg is van moedwilligheid of een onvoorzichtigheid – de familiale verzekering komt hierin tussen.

Daarnaast moet de schade gebeurd zijn in de privésfeer en moet de aangebrachte schade een direct gevolg zijn van de fout gemaakt door jouw gezinslid.

Wat wordt niet gedekt door de familiale verzekering?

Er zijn echter ook bepaalde dingen die niet gedekt worden door de familiale verzekering. Wanneer jij of je familielid schade berokkenen in een professionele omgeving zal de familiale verzekering hier niet in tussenkomen. Daarnaast dekt de familiale verzekering ook geen beschadiging van spullen of verwondingen wanneer jij of iemand binnen je gezin je eigen spullen beschadigt of iemand binnen je gezin verwondt. Ook komt de familiale verzekering niet tussen wanneer een gezinslid dat ouder is dan 18 moedwillig verwondingen aanbrengt aan derden of moedwillig spullen van derden beschadigt. Wanneer je zoon van 18 met andere woorden met een sleutel krassen maakt op de wagen van zijn ex-partner gaat de familiale verzekering dit niet dekken.

Hoe wordt de kost van de familiale verzekering berekend?

De kost van de familiale verzekering wordt berekend op basis van je gezinssituatie. Indien je een gezin bent ga je natuurlijk meer betalen dan een alleenstaande. Voor de rest kan de prijs van de familiale zekerheid bepaald worden voor het maximumbedrag waarvoor je verzekerd bent. Zo zal een familiale verzekering die je tot 20 miljoen euro verzekert minder kosten dan eentje die je tot 70 miljoen verzekert.

Het is altijd een goed idee om je voor een aanzienlijk bedrag te verzekeren. Je weet nooit wat er mis kan gaan.

De familiale verzekering is geen dure verzekering. Voor zo’n 70 euro per jaar kunt u al een verzekering afsluiten. Goedkoper gaat u nauwelijks vinden. Voor dit kleine bedrag, is de verzekering toch zeer ruim. De polis dekt volgende personen:

  • uw samenwonende echtgenoot;
  • alle bij u inwonende personen, met inbegrip van studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf verblijven;
  • het huispersoneel en de gezinshulp;
  • personen die belast zijn met de ‘bewaking’ van uw kinderen en huisdieren, telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt.

Boven de minimumwaarborg bepaalt iedere familiale BA-verzekeraar zelf vrij de inhoud van zijn overeenkomsten. Het gebeurt vaak dat de familiale BA-verzekeringsovereenkomsten meer bieden dan het door de wet voorgeschreven minimum.

Waar kan je een familiale verzekering afsluiten?

Een familiale verzekering kan je afsluiten bij de meeste verzekeringsagenten. Het kan interessant zijn om eens binnen te lopen bij een lokale verzekeringsagent of om online onderzoek te doen. Op die manier kun jij de kosten van de familiale verzekering tegen elkaar afwegen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je nakijkt wat er gedekt wordt door de polis. Deze dekking kan verschillen tussen de verschillende agentschappen en verzekeringsbedrijven.

Ga eventueel in gesprek met je verzekeringsagent om een korting te krijgen op je polis. Je verzekeringen onderbrengen bij dezelfde verzekeringsagent is vaak goedkoper. Daarnaast zijn er bepaalde bijkomende verzekeringen zoals rechtsbijstandsverzekering die je eventueel bijkomend aan je polis kan toevoegen.

En hoe kunnen we dan besparen?

De familiale verzekering kan uitgebreid worden met een aantal facultatieve verzekeringen. Het is niet denkbeeldig dat uw makelaar of verzekeringsagent u deze zal voorstellen. Zij drijven natuurlijk het kostenplaatje op, maar kunnen in veel gevallen ook nuttig zijn. Door goed te bekijken welke van deze faculatatieve extra’s u al dan niet nodig hebt, kunt u de prijs van deze verzekering binnen de perken houden. Voorbeelden van bijkomende facultatieve verzekeringen zijn:

  • Rechtsbijstand: De verzekering rechtsbijstand zorgt ervoor dat men via zijn familiale verhaal kan uitoefenen indien men zelf door de fout van iemand anders schade lijdt.
  • Huispersoneel: De verzekering huispersoneel is een dekking arbeidsongevallen overkomen tijdens het werk of op de weg naar en van het werk, voor personeel dat men privé tewerkstelt, in het huishouden. Het gaat hier bijvoorbeeld om een poetsvrouw, babysit of tuinman.
  • Burgerlijke Aansprakelijkheid Paarden: Zoals eerder aangegeven wordt voor paarden vaak een uitzondering gemaakt. Ze moeten dus apart worden bijverzekerd.