In België hebben drie op de vijf gezinnen minstens één huisdier. In totaal zijn er in België zelfs meer huisdieren dan dat er huisgezinnen zijn. En ook met uw huisdier kan u best rekening houden in uw verzekeringsportefeuille.

Familiale Verzekering en HuisdierenVaak gebeurt dit ‘rekening houden met’ quasi automatisch. Zo zijn bij uw familiale verzekering niet alleen alle personen onder uw dak verzekerd, maar ook al uw huisdieren. Hiervoor moet u niets extra doen. Het gaat hierbij om alle huisdieren die onder hetzelfde dak wonen als de verzekeringsnemer. Onder huisdieren verstaan we de gekende katten en honden, maar ook neerhofdieren en kleinvee (schapen, geiten, pony’s, …) behoren tot deze categorie. Paarden zijn dikwijls uitgesloten, maar daarvoor kan u wel een aparte huisdierenverzekering afsluiten.

Privé

Als ‘bewaker’ van de dieren bent u aansprakelijk voor de schade die ze eventueel aan derden zouden aanrichten. Denk maar aan een huisdier dat uitbreekt, de straat oversteekt en een verkeersongeval veroorzaakt. Of de hond die een voorbijlopend kind bijt.

Eén kanttekening: al deze dieren zijn huisdieren in de mate dat het om privé-dieren gaat. Bent u bijvoorbeeld hondenfokker, kunt u aan deze dieren iets verdienen en dan worden ze niet meer bekeken als huisdieren stricto senso.

Familiale Verzekering HondHoeder of eigenaar

Om de ‘bewaker’ van een dier te zijn, moet u niet noodzakelijk ook de eigenaar zijn. Als u op de hond van vrienden of buren past, bent u ook aansprakelijk wanneer die iets uitspookt. Het gaat er met andere woorden niet om van wie het dier is, maar wel wie er op dat moment toezicht op houdt. Het is dus altijd de familiale verzekering van de houder of hoeder van een dier die in zo’n geval wordt aangesproken, niet die van de eigenaar.