Huisdierenverzekering

Wat is het?

Huisdieren spelen als sinds jaar en dag een belangrijke rol in veel gezinnen. Er is echter pas sinds kort huisdierenverzekering beschikbaar om het huisdier te verzekeren tegen eventuele medische kosten. In principe is de huisdierenverzekering vergelijkbaar met de bijstands- en hospitalisatieverzekering voor mensen. Het verschil is dat deze verzekering speciaal is toegesneden op huisdieren en de beste zorg zal kunnen bieden voor het dier, wat voor het baasje natuurlijk wel zo prettig is. Daarnaast biedt een huisdierenverzekering ook een overlijdensrisicoverzekering. Mocht het huisdier komen te overlijden, dan zal de huisdierenverzekering uitkeren zodat er een nieuw huisdier in huis kan worden gehaald.

Dekking

Een gemiddelde huisdierenverzekering vergoedt een flink aantal mogelijke kostenposten voor huisdieren. Hier volgt een overzicht:

  • Kosten van de dierenarts
    Wanneer het huisdier een ongeval krijgt of te maken krijgt met een ziekte kan deze het best naar een dierenarts worden gebracht. Zo’n dierenarts is niet goedkoop en een bezoek kan dan ook flink in de papieren lopen. Per aandoening valt er een bedrag van €2.500 terug te vragen van de verzekeraar, waardoor de meeste behandeling vergoed zullen worden. Het nadeel is wel dat de verzekeraar pas uit zal keren wanneer de kosten van de behandeling hoger dan €70 liggen. Bedragen tot €70 vallen binnen het eigen risico en worden dus niet vergoed.
  • Spoedopname
    Naast een bezoek aan de dierenarts is ook een spoedopname in een kennel of cattery gedekt met een huisdierenverzekering. Dit geldt voor zowel honden als katten (al zijn hondenverzekeringen wel populairder). Een spoedopname wordt alleen gedekt wanneer het baasje geen andere mogelijkheid heeft dan te kiezen voor deze oplossing. Zo kan een bezoek aan het ziekenhuis bijvoorbeeld een goede reden zijn. De opvang wordt verzekerd tot een bedrag van maximaal €400 met een maximum van €100 per week.
  • Wanneer er een huisdier van huis is weggelopen zijn de kosten om het dier op te sporen gedekt door de verzekering. Onder de dekking vallen bijvoorbeeld de kosten van advertenties in de plaatselijke krant en het kopiëren en verspreiden van posters om het huisdier terug te vinden. Ook hierbij geldt een maximaal verzekerd bedrag van €400. Naast de kosten voor de opsporing mag er ook een beloning van maximaal €150 worden uitgeloofd voor de eerlijke vinder, waardoor het totaal aan verzekerde kosten voor het terugvinden van het huisdier op mogen lopen tot €550.
  • Mocht het huisdier niet meer te vinden zijn, dan zal de verzekeraar de aankoopprijs van het huisdier vergoeden. Hierbij geldt een maximum van €750. Voorwaarde is hierbij dat er ten minste 90 dagen naar het huisdier is gezocht en de zoektocht al die tijd niets heeft opgeleverd. Daarnaast dient te aankoopfactuur te worden overlegd. Mocht dit niet lukken, dan zal de verzekeraar uitgaan van de gemiddelde marktwaarde van het verzekerde huisdier.
  • Ook bij het overlijden van het huisdier zal de verzekering uitkeren zodat er een nieuw huisdier kan worden aangekocht, tot opnieuw een maximum van €750.

Een gemiddelde huisdierenverzekering kost zo’n €200 tot €250 euro op jaarbasis en is daarmee zeker niet goedkoop.