Huisdieren spelen als sinds jaar en dag een belangrijke rol in veel gezinnen. Er is echter pas sinds kort huisdierenverzekering beschikbaar om het huisdier te verzekeren tegen eventuele medische kosten. In principe is de huisdierenverzekering vergelijkbaar met de bijstands- en hospitalisatieverzekering voor mensen. Het verschil is dat deze verzekering speciaal is toegesneden op huisdieren en de beste zorg zal kunnen bieden voor het dier, wat voor het baasje natuurlijk wel zo prettig is. Daarnaast biedt een huisdierenverzekering ook een overlijdensrisicoverzekering. Mocht het huisdier komen te overlijden, dan zal de huisdierenverzekering uitkeren zodat er een nieuw huisdier in huis kan worden gehaald.

Je huisdier is een deel van je familie – dat staat buiten kijf. Net zoals je familie kan je huisdier echter ernstig ziek worden of bij een ongeval betrokken zijn. Wanneer dit het geval is kunnen de dierenartskosten erg snel oplopen. Omdat er bij dierenartskosten geen ziekenfonds tussenkomt moet jij als baasje deze kosten zelf dragen. Een huisdierenverzekering kan je hier echter mee helpen.

Wie moet een huisdierenverzekering afsluiten?

Wanneer je een hond of een kat hebt is het slim om een huisdierenverzekering af te sluiten. Een huisdierenverzekering is eigenlijk net een beetje zoals een hospitalisatieverzekering – maar dan voor dieren.

Door een huisdierenverzekering af te sluiten kom je nooit voor torenhoge kosten te staan bij de dierenarts. Daarnaast zal je viervoeter altij

Huisdierenverzekering

d geholpen kunnen worden. Het zou hard zijn mocht jouw hond of kat niet dringend geopereerd kunnen worden omdat je niet de nodige fondsen hebt.

Wat dekt een huisdierenverzekering?

Wanneer we naar de huisdierenverzekering kijken zien we dat deze vooral onvoorziene dierenartskosten dekt. Deze kosten zijn vaak te wijten aan ziekte of zelfs een ongeval. Stel nou dat je kat of hond aangereden wordt, dan kan de huisdierenverzekering deze kosten dekken. Moet jouw hond een injectie hebben of een chip ingeplant krijgen? Dan wordt dit niet standaard gedekt.

Het is natuurlijk altijd goed om een huisdierenverzekering na te kijken omdat de dekking kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Daarnaast dekt een huisdierenverzekering ook enkel de behandelkosten van ziektes die opdoken NA het afsluiten van de huisdierenverzekering.

Over het algemeen dekt een huisdierenverzekering een aantal kosten

Zo wordt bijvoorbeeld de consultatie bij de dierenarts gedekt door de huisdierenverzekering. Deze consultatie kan al snel erg duur worden. Ook de controle op de gezondheid van je dier kan gedekt worden door je huisdierenverzekering. Deze controle wordt om de 6 maanden of om het jaar uitgevoerd. Wanneer er bij de controle ziektes of onregelmatigheden worden vastgesteld kunnen de kosten al snel oplopen. Het is dan ook erg handig om een goede huisdierenverzekering te hebben die deze kosten dekt.

Daarnaast wordt ook de analyse van het laboratorium gedekt. Dat kan belangrijk zijn wanneer er bloedonderzoek moet gedaan worden bij je huisdier.

 

Dekking

Een gemiddelde huisdierenverzekering vergoedt een flink aantal mogelijke kostenposten voor huisdieren. Hier volgt een overzicht:

  • Kosten van de dierenarts

Wanneer het huisdier een ongeval krijgt of te maken krijgt met een ziekte kan deze het best naar een dierenarts worden gebracht. Zo’n dierenarts is niet goedkoop en een bezoek kan dan ook flink in de papieren lopen. Per aandoening valt er een bedrag van €2.500 terug te vragen van de verzekeraar, waardoor de meeste behandeling vergoed zullen worden. Het nadeel is wel dat de verzekeraar pas uit zal keren wanneer de kosten van de behandeling hoger dan €70 liggen. Bedragen tot €70 vallen binnen het eigen risico en worden dus niet vergoed.

  • Spoedopname


Naast een bezoek aan de dierenarts is ook een spoedopname in een kennel of cattery gedekt met een huisdierenverzekering. Dit geldt voor zowel honden als katten (al zijn hondenverzekeringen wel populairder). Een spoedopname wordt alleen gedekt wanneer het baasje geen andere mogelijkheid heeft dan te kiezen voor deze oplossing. Zo kan een bezoek aan het ziekenhuis bijvoorbeeld een goede reden zijn. De opvang wordt verzekerd tot een bedrag van maximaal €400 met een maximum van €100 per week.

  • Wanneer er een huisdier van huis is weggelopen zijn de kosten om het dier op te sporen gedekt door de verzekering. Onder de dekking vallen bijvoorbeeld de kosten van advertenties in de plaatselijke krant en het kopiëren en verspreiden van posters om het huisdier terug te vinden. Ook hierbij geldt een maximaal verzekerd bedrag van €400. Naast de kosten voor de opsporing mag er ook een beloning van maximaal €150 worden uitgeloofd voor de eerlijke vinder, waardoor het totaal aan verzekerde kosten voor het terugvinden van het huisdier op mogen lopen tot €550.

 

  • Mocht het huisdier niet meer te vinden zijn, dan zal de verzekeraar de aankoopprijs van het huisdier vergoeden. Hierbij geldt een maximum van €750. Voorwaarde is hierbij dat er ten minste 90 dagen naar het huisdier is gezocht en de zoektocht al die tijd niets heeft opgeleverd. Daarnaast dient te aankoopfactuur te worden overlegd. Mocht dit niet lukken, dan zal de verzekeraar uitgaan van de gemiddelde marktwaarde van het verzekerde huisdier.

 

  • Ook bij het overlijden van het huisdier zal de verzekering uitkeren zodat er een nieuw huisdier kan worden aangekocht, tot opnieuw een maximum van €750.

 

Een gemiddelde huisdierenverzekering kost zo’n €200 tot €250 euro op jaarbasis en is daarmee zeker niet goedkoop.

Wat wordt er niet gedekt door de huisdierenverzekering

Wanneer je hond of kat moet behandeld worden voor de gevolgen van een ziekte die optrad voor de verzekering werd afgesloten komt de huisdierenverzekering hier niet mee tussen. Daarnaast dekt een huisdierenverzekering ook geen speciale voeding zoals therapeutische voeding of dieetvoeding. Wanneer je huisdier bijvoorbeeld een glutenintolerantie ontwikkelt dekt de huisdierenverzekering deze speciale voeding niet.

Ook het laten chippen van je huisdier wordt niet vergoed of gedekt door de huisdierenverzekering. Voor deze kosten moet je zelf opdraaien. Toch is het belangrijk dat jij je hond laat chippen. Zo kan hij of zij altijd veilig bij je terugkomen wanneer je hond verloren loopt.

Wanneer het op castreren aankomt zien we dat dit door sommige huisdierenverzekeringen gedekt wordt – terwijl bij andere weer niet.

Net zoals bij alle andere soorten verzekeringen is het dus erg belangrijk dat je de polis doorneemt en vergelijkt met andere verzekeringsagentschappen. Goedkoper is namelijk niet altijd beter.

Ook kosten voor protheses worden niet gedekt bij een huisdierenverzekeringen.

Hoe wordt de prijs van een huisdierenverzekering berekend?

De prijs van een huisdierenverzekering wordt berekend aan de hand van de ouderdom van je huisdier, het ras van je huisdier en natuurlijk ook de medische geschiedenis van je dier.

Er zijn bepaalde rassen die bekend staan medische problemen te ontwikkelen op latere leeftijd. Golden Retrievers en Labradors bijvoorbeeld, ontwikkelen erg vaak problemen aan de heup. Bassets daarentegen gaan vaak huidproblemen hebben waar bepaalde plekken tussen de huidplooien gaan ontsteken.

Ga dus zeker even na bij je verzekeraar hoeveel jij zou moeten betalen en doe navraag bij een groot aantal verzekeraars om een goede prijs te bekomen.

Waar kan ik een huisdierenverzekering afsluiten?

Heel wat grote verzekeraars bieden een huisdierenverzekering aan. Toch kan het eventueel interessant zijn navraag te doen bij je dierenarts naar welke huisdierenverzekering zij kunnen aanraden. Als dierenarts komen zij namelijk vaak in contact met agentschappen die huisdierenverzekeringen uitschrijven. Zij weten vaak wie de beste en meest voordelige polis aanbiedt en welke verzekeringen moeilijk doen wanneer er wat voorvalt. Indien je dierenarts je geen huisdierenverzekering kan aanraden is het een goed idee om onderzoek te doen bij zowel kleine en gespecialiseerde aanbieders als de grote spelers op de markt.