Het doet altijd pijn om spullen te moeten afgeven. Niet alleen omwille van het financiële plaatje maar ook om het emotionele aspect. Deze spullen verliezen door een diefstal of een inbraak maakt het allemaal nog een stuk erger. En hoewel de emotionele schade op geen enkele manier kan vergoed worden, bestaat er wel zoiets als de diefstalverzekering die alvast de financiële kant regelt. Deze verzekering komt tussenbeide wanneer u het slachtoffer bent geweest van een diefstal. We geven u graag een woordje uitleg en vertellen er meteen bij wat het verschil is met de woonverzekering.

Wat is een diefstalverzekering?

Vele mensen denken dat een diefstalverzekering standaard al onder de woonverzekering of de brandverzekering valt. Dat is echter niet het geval. De diefstalverzekering is een niet-verplichte verzekering die als optionele verzekering boven op de klassieke woonverzekering kan genomen worden. Deze verzekering gaat zich specifiek richten op wat er zich in uw woning bevindt zoals de elektronische apparaten, de meubelen, uw juwelen, uw kleding en ga zo maar door. Worden deze zaken na een inbraak uit uw woning gestolen dan gaat deze verzekering tussenbeide komen om de ontvreemde schade te vergoeden. Een diefstalverzekering gaat u bij vele verzekeraars ook een dekking bieden bij diefstal op straat en bij diefstal tijdens de vakantie.

Wat dekt een diefstalverzekering?

Wat er precies gedekt wordt hangt een beetje van verzekeraar tot verzekeraar af. Er zijn ook geen basisdekkingen waar deze verzekering verplicht aan moet voldoen. Na het bekijken van enkele diefstalverzekeringen kunnen we toch een algemene trend van dekkingen vaststellen. Zo gaat deze verzekering al zeker de inhoud van de verzekerde woning dekken. Vaak gaat de standaardverzekering zelfs verder dan uw eigen woning en worden ook de zaken in bijvoorbeeld een gehuurde zaal of in de studentenkamer van uw zoon of dochter gedekt. Onder de inhoud verstaan we in dit geval niet alleen de meubelen maar ook uw televisie, computers en zelfs uw juwelen of andere kostbaarheden. Soms wordt hierbij wel een maximale terugbetaling voor vastgesteld en loont het de moeite om uw meest waardevolle objecten nog apart te verzekeren. Of dit nodig is, kunt u best met de verzekeraar zelf checken. Wat er verder nog dikwijls gedekt wordt?

  • Diefstal uit uw wagen als uw wagen in de afgesloten garage van uw woning staat.
  • Diefstal van spullen die zich in uw tuinhuis bevinden… tenminste als dit tuinhuis op slot zat.
  • Diefstal of een overval op straat of een andere plek die zich niet in de woning bevindt waarbij u spullen kwijtgeraakt.
  • Diefstal uit de woning die u huurt tijdens uw vakantie (vakantieverblijf)

Wat wordt niet gedekt door de diefstalverzekering?

Ook hier verwijzen we de mensen graag door naar de specifieke voorwaarden en dekkingen die in de verzekering van de desbetreffende verzekeraar zijn opgenomen om precies te achterhalen wat er gedekt en wat er niet gedekt wordt. Zo zult u bij de meeste verzekeringen zien dat volgende zaken niet gedekt worden:

  • De diefstal van huisdieren
  • De diefstal van onderdelen van uw woning die kunnen gedemonteerd worden. Denk aan een raam, afdekplaten, regenpijpen,…
  • Voorwerpen die zich buiten de woning bevinden (bijvoorbeeld tuinmeubelen). Sommige verzekeringen dekken wel wat er in een afgesloten tuinhuis staat.
  • Diefstal van een wagen of een aanhangwagen in uw garage.

Wanneer komt uw verzekeraar tussenbeide?

Zoals het bij een diefstalverzekering hoort zal een verzekeraar tussenbeide komen in de schade geleden door een diefstal of een inbraak. Dé voorwaarde is in dit geval wel dat er sporen van een inbraak moeten zijn zodat de inbraak officieel kan worden vastgesteld. Alle mogelijke toegangswegen, ja zelfs het kleine raampje van uw toilet, moeten bovendien netjes op slot zijn geweest op het moment dat u niet in de woning was. Hierbij speelt het geen rol of het nu om een vrijstaand huis gaat of om een appartement op de tiende verdieping van een groot appartementencomplex… deze regel geldt voor elke vorm van woning. Soms komt er ook diefstal of inbraak voor terwijl u zelf in de woning aanwezig was. In dit geval hoeven alle deuren en ramen natuurlijk niet afgesloten te zijn geweest.

Naast het feit dat er sporen van inbraak moeten zijn en dat bij afwezigheid de woning volledig afgesloten moet zijn, stellen veel verzekeraars ook de voorwaarde dat er enkel een dekking kan plaatsvinden bij diefstal als kan aangetoond worden dat de woning regelmatig bewoond is. Dit geldt natuurlijk niet voor de gehuurde vakantiewoning of de gehuurde zaal die eventueel ook door de diefstalverzekering gedekt wordt. Dit geldt echter wel voor uw woning. Vele verzekeraars stellen dat de inhoud van een woning pas door de diefstalverzekering gedekt wordt als er minimum 250 nachten per jaar iemand woont.

De woonverzekering vs de diefstalverzekering

Vele mensen zullen zich afvragen waarom er ook nog een diefstalverzekering kan worden afgesloten als men al een woonverzekering heeft. Wie de kleine lettertjes van de woonverzekering erop naleest, zal immers ontdekken dat schade door diefstal door de woonverzekering gedekt wordt. Wel, de schade waarover de woonverzekering spreekt, gaat meestal over de schade die ten gevolge van de inbraak aan uw woning werd aangebracht. Maar wat dan met de eigenlijke inboedel? Net om deze inboedel ook een dekking te geven, is er de diefstalverzekering of ook wel de verzekering tegen diefstal en vandalisme genoemd. Bovendien gaat deze verzekering vaak meer doen dan enkel uw woning of wat er zich in uw woning bevindt verzekeren. Ook hierin gaat de diefstalverzekering een stap verder dan de woonverzekering. Zo vallen bij heel wat verzekeraars ook diefstal op straat of diefstal op vakantie en in huurwoningen onder de standaard dekking van deze verzekering.

Wat te doen bij een inbraak?

Stelt dat u geconfronteerd wordt met een inbraak. Liever niet natuurlijk maar de kans bestaat en het is ook daarom dat u een diefstalverzekering heeft afgesloten. Ga in dit geval niet meteen contact opnemen met de verzekering want zij zullen u vragen om een proces-verbaal door te sturen. Inderdaad, bij een inbraak is het belangrijk om allereerst aangifte te doen bij de politie zodat ze de inbraak kunnen vaststellen en een proces-verbaal kunnen opstellen. Als onderdeel van dit proces-verbaal deelt u de politie ook mee welke zaken werden ontvreemd. Is het proces-verbaal opgesteld dan kunt u contact opnemen met de verzekering en met hen het nummer van het proces-verbaal delen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de verzekeraar vervolgens een expert sturen om de diefstal vast te stellen.

Om dit alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en zo snel mogelijk de schadevergoeding te ontvangen, is het belangrijk om al vooraf enkele stappen te ondernemen. Zo raden we iedereen aan om een overzicht te maken van alle spullen die onder de diefstalverzekering vallen. Maak een lijst van deze spullen, neem er foto’s van en bewaar ook de facturen zorgvuldig. Al deze zaken zullen van grote waarde zijn bij het indienen van de schadeclaim.

Andere diefstalverzekeringen

Wanneer we het over de diefstalverzekering hebben dan denken de meeste mensen meteen aan de diefstalverzekering voor de woning. Er bestaan echter nog andere diefstalverzekeringen die ook het benoemen waard zijn en die we daarom even kort in de schijnwerpers willen plaatsen.

De diefstalverzekering voor de fiets

 U zal waarschijnlijk denken dat de diefstalverzekering voor de fiets standaard onder de fietsverzekering valt. Hoewel dit in sommige gevallen inderdaad klopt, is dit niet altijd het geval en moet de optie diefstal erbij genomen worden als u ook van deze dekking wilt genieten. Deze verzekering gaat uw tweewieler verzekeren tegen diefstal of tegen poging tot diefstal. Bij poging tot diefstal kan de fiets immers ook schade oplopen. De premie die betaald moet worden, is afhankelijk van het type fiets en van hoe oud de fiets is. Positief aan de fietsdiefstalverzekering is dat er ook fietsaccessoires mee verzekerd kunnen worden. Zo kan een fietszitje, een fietskar of een fietscomputer onder de dekking vallen. Tip: check zeker of er geen vereisten in deze verzekering worden gesteld. Zo zullen bepaalde fietsdiefstalverzekeringen de verzekerde opleggen om een bepaald type van slot te installeren.

De diefstalverzekering voor een gemotoriseerd voertuig (auto, motor,…)

Is diefstal dan niet inbegrepen in mijn BA-verzekering? Neen, de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, de verplichte autoverzekering zeg maar, gaat diefstal niet dekken. Als u ook tegen diefstal gedekt wilt worden dan zult u een omnium-verzekering moeten afsluiten. Dit hoeft meestal geen full-omnium te zijn. Vaak gaan ook de beperktere omnium-verzekeringen al diefstal dekken. De vergoeding bij deze verzekering hangt af van de verzekerde waarde. Controleer ook even of uw voertuig aan alle voorwaarden voldoet. Bij motors is het bijvoorbeeld zo dat er antidiefstalsysteem moet geïnstalleerd zijn vooraleer u van een dekking bij diefstal zult kunnen genieten. De diefstalverzekering voor het voertuig gaat zowel het voertuig als de toebehoren dekken. Daarnaast worden ook de sleutels van het voertuig gedekt en de schade die wordt aangebracht ten gevolge van de diefstal.