Net een woning gekocht? Dan wilt u natuurlijk dat deze prachtige aankoop op gepaste wijze wordt gedekt in geval van schade. Wij stellen u daarom graag de woonverzekering voor. Een woonverzekering is de populairste niet-verplichte verzekering in België en Nederland en biedt een bijzonder ruime dekking. Wij geven graag een woordje uitleg en beantwoorden de meest gestelde vragen.

Wat is een woonverzekering?

Een woonverzekering wordt ook wel een brandverzekering genoemd en gaat uw woning en vaak ook de inboedel van de woning beschermen tegen bepaalde schade. Denk hierbij aan schade opgelopen door een storm, een brand, diefstal of vandalisme.

Is een woonverzekering verplicht?

Mensen gaan er vaak van uit dat een woonverzekering verplicht is na het kopen van een woning. Toch is het zo dat deze verzekering wettelijk gezien niet verplicht is. Persoonlijk vinden we dat een beetje vreemd. We raden iedereen dan ook aan om toch deze verzekering af te sluiten. Het is voor ons toch een van de basisverzekeringen die u heel wat financiële kopzorgen kan besparen, mocht het toch een keertje misgaan. Wie een woning koopt, moet volgens ons op zijn minst deze verzekering hebben. Gelukkig denkt 95% van de woningeigenaars in België er hetzelfde over. Hiermee vormt deze verzekering de populairste schadeverzekering en ook de populairste niet-verplichte verzekering.

Als we het over het verplichte karakter van deze verzekering hebben, is het wel zo dat er in Vlaanderen wel een beperkte verplichting geldt. Mensen die namelijk hun woning huren of verhuren, moeten deze verzekering sowieso bij wet afsluiten.

woonverzekering

Tot slot zal u merken dat bij het aanvragen van een hypothecaire lening bij een bank de kans groot is dat de bank u zal verplichten om er ook een woonverzekering bij te nemen. Gaat u daar niet op in dan zou het kunnen dat de lening niet verschaft zal worden. Ook dit heeft een logische achtergrond. Bij het aangaan van een lening geeft u immers uw woning in onderpand. Mocht u op een bepaald moment niet meer in staat zijn om de woning te betalen dan kan de bank tenminste nog haar geleende geld uit de woning halen. Gaat de woning in vlammen op dan is dit niet meer het geval natuurlijk en zal de betaalde premie voor de woonverzekering dit deels goedmaken. Wilt u toch geen woonverzekering bij dezelfde bank afsluiten of helemaal geen woonverzekering afsluiten bij het aangaan van een hypothecaire lening, vergelijk dan alle banken met elkaar en neem zo de gepaste keuze.

Voor wie is de woonverzekering?

Zoals al eerder aangehaald, is een woonverzekering niet verplicht. Toch is het raadzaam om in de volgende gevallen deze verzekering af te sluiten:

 • Als eigenaar van een woning gekocht met eigen geld: Mensen die met hun eigen geld een woning kopen, zijn volledig vrij om zelf te bepalen of ze een woonverzekering afsluiten of niet. Toch zal iedereen u deze verzekering aanraden. Gaat de schoorsteen vliegen bij hevige wind dan bent u zelf nog in staat om de kosten te dekken. Gaat het dak echter vliegen dan zal u zonder verzekering veel dieper in de buidel moeten tasten.
 • Als eigenaar van een woning gekocht met een hypothecaire lening: De kans is groot dat uw financiële instelling u zal verplichten om ook een woonverzekering af te sluiten. De woning is immers tot de lening is afbetaald ook deels hun bezit. Is er schade aan de woning dan wil de bank ook dat deze gemaakt wordt zodat de woning haar waarde behoudt.
 • Als eigenaar van een appartement: Bent u zojuist eigenaar van een appartement geworden dan is de kans groot dat u geen aparte woonverzekering moet afsluiten omdat er al een blokpolis is. Bij een blokpolis gaat een zogenaamde syndicus een algemene woonverzekering voor het hele appartementencomplex afsluiten. In vele gevallen worden op deze manier ook de gemeenschappelijke ruimtes gedekt. De blokpolis heeft het voordeel dat de te betalen premie lager zal zijn dan bij een individuele woonverzekering en u staat ook sterker in uw schoenen als er moet terugbetaald worden. Zijn niet alle appartementen evenwaardig gebouwd dan kunt u nog altijd een extra verzekering afsluiten om uw hoogwaardige zaken extra te verzekeren. Pas ook op want bij een blokpolis gaat het vaak enkel om de onroerende goederen die gedekt zijn. Voor de roerende goederen zal u nog een aparte inboedelverzekering moeten afsluiten.
 • Als verhuurder van een woning: Verhuurders in Vlaanderen moeten een woonverzekering afsluiten die de woning beschermt tegen schade door brand en water. Daarnaast kunnen ze ook best in het huurcontract opnemen dat de huurder een woonverzekering moet afsluiten. Op deze manier bent u zeker dat schade aangebracht door de huurder vergoed wordt.
 • Als huurder van een woning: Lees als huurder goed het huurcontract dat u gaat ondertekenen. De kans is groot dat dit contract u als huurder verplicht om een woonverzekering af te sluiten. De woonverzekering is niet alleen interessant voor schade aangebracht door u of uw gezin aan de gehuurde woning, maar ook omdat in de meeste

gevallen uw inboedel gedekt wordt. Aangezien u als huurder na de huurperiode de woning weer in dezelfde staat (zoals aan het begin van de huurperiode) moet overhandigen, is deze verzekering zeer handig.

Is er een verschil tussen een woonverzekering en een brandverzekering?

Wie even over het Internet surft, zal beide termen veelvuldig als synoniemen zien opduiken. En dat zijn de twee termen ook… synoniemen. Een woonverzekering gaat uw woning echter dekken tegen veel meer dan brand alleen. Denk bijvoorbeeld ook aan waterschade of stormschade. Dus hoewel het gebruik van de term brandverzekering ter vervanging van de term woonverzekering goed ingeburgerd is en ook zo mag gebruikt worden, gaat de dekking van deze verzekering verder dan brand alleen en is de term daarom niet volledig (correct).

Wat wordt door de woonverzekering gedekt?

Wat er precies gedekt wordt, verschilt van verzekering tot verzekering. Er zijn wel een aantal zaken die de woonverzekering verplicht moet dekken.

 • Schade door brand, ontploffing en implosie
 • Schade door bliksem, aanslagen en arbeidsconflicten
 • Schade veroorzaakt door een storm, hagel, sneeuw, ijs en andere natuurrampen
 • Schade veroorzaakt door een dier
 • Glasschade van bijvoorbeeld de ramen of de veranda
 • Schade aan uw woning in het algemeen veroorzaakt door een inbraak of vandalisme. Bijvoorbeeld bij het forceren van ramen en deuren.
 • Schade door roet of rook
 • Schade door problemen met de elektriciteit
 • Schade door water veroorzaakt door problemen met leidingen, dakgoten, het dak en sanitaire installaties.

Ter info: Er bestaat ook zoiets als een inboedelverzekering die apart de roerende goederen in de woning gaat dekken. In vele woonverzekeringen zit deze inboedelverzekering echter al geïntegreerd.

Wat wordt niet door de woonverzekering gedekt?

Naast de zaken die wel gedekt worden, zijn er natuurlijk ook enkele zaken die sowieso niet gedekt worden. Het is altijd aan te raden om zelf de voorwaarden van uw verzekering erop na te gaan aangezien de voorwaarden kunnen verschillen van de ene tot de andere verzekering. We kunnen wel enkele zaken overlopen die zo goed als nergens zullen gedekt worden:

 • Zo is er allereerst verlies. Verlies wordt gezien als eigen schuld en gaat daarom niet gedekt worden. Dat verlies niet gedekt wordt, heeft vast en zeker ook te maken met het feit dat dit moeilijk kan bewezen worden.
 • Een andere schade die niet in de verzekering wordt opgenomen is de schade die u opzettelijk zelf heeft veroorzaakt. Als men uit onderzoek kan vaststellen dat u opzettelijk schade heeft aangebracht om zo een schadevergoeding te kunnen krijgen dan zal u geen vergoeding krijgen. Stel dat uw kind beslist om een spelletje te spelen met wat lucifers en daarbij een brand veroorzaakt dan zal de schade niet vergoed worden.
 • Diefstal uit uw woning wordt normaal gezien wel gedekt maar diefstal uit de wagen maar in bepaalde gevallen. Staat de wagen bijvoorbeeld in een afgesloten garage aan uw woning dan zal dit wel gedekt worden. Staat de wagen op de openbare weg voor uw woning dan zal deze diefstal niet gedekt worden.
 • Zoals u kunt lezen in de zaken die wel gedekt worden, zal de inboedel in vele gevallen al in de woonverzekering zijn opgenomen. Hierdoor kan een extra inboedelverzekering overbodig zijn. Wat u misschien wel nog moet afsluiten is een kostbaarhedenverzekering. Kunst en antiek worden misschien wel gedekt, maar wel maar tot een bepaald bedrag. Dit bedrag kan veel lager liggen dan de prijs van uw kostbare spullen. In dat geval kan een kostbaarhedenverzekering een oplossing zijn. Het zou trouwens ook kunnen dat diefstal helemaal niet gedekt wordt als de verzekeraar vindt dat de waarde van de woning of de waarde van de inhoud van de woning veel te hoog ligt.
 • Zoals bij zo goed als alle verzekeringen wordt schade ten gevolge van oorlog, opstand, rellen of inbeslagname niet gedekt.
 • Waterschade wordt ook niet in alle gevallen gedekt. We raden voor waterschade aan om de voorwaarden in de verzekering goed na te lezen.