Wat is het?

Een arbeidsongevallenverzekering verzekert werknemer tegen ongevallen op de werkvloer. Tijdens het werk kan er van alles gebeuren en wanneer dit letsel met zich meebrengt kan dit doorgaans aardig in de papieren lopen. Het is daarom belangrijk een arbeidsongevallenverzekering te hebben en de werknemers zo te beschermen tegen kosten die gemiddeld genomen niet door veel mensen zomaar kunnen worden betaald.

Waarom afsluiten?

Allereerst is een arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht. Dit betekent dat iedere werkgever voor al het personeel zo’n verzekering af moet sluiten. Van de vakantiekracht die aan de lopende band staat tot en met de directeur die veilig in z’n kantoor zit, iedereen dient te worden verzekerd door middel van een arbeidsongevallenverzekering. Is dit niet het geval dat gaat het bedrijf in tegen de wet en kan er bij ontdekking een flinke boete worden opgelegd. Naast de pittige boete die het bedrijf zal ontvangen dienen ook met terugwerkende kracht de kosten van een arbeidsongevallenverzekering te worden betaald, waardoor het belangrijk is om altijd een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor alle personeelsleden, ook de vakantiekrachten en de tijdelijke werknemers die maar enkele uren per week aan het werk zijn.

Dekking

Een arbeidsongevallenverzekering dekt in principe de ongevallen die op de werkvloer kunnen ontstaan. Dit is natuurlijk een relatief vage beschrijving. Aangezien de arbeidsongevallenverzekering wettelijk verplicht is verschilt het pakket van dekkingen niet veel tussen de verschillende aanbieders. De arbeidsongevallenverzekeringen zijn daarom goed vergelijkbaar.

ArbeidsongevallenverzekeringDe arbeidsongevallenverzekering zal de kosten dekken van een werknemer die te maken krijgt met een ongeval waardoor deze tijdelijk of zelfs blijvend arbeidsongeschikt raakt. De kosten die de werknemer maakt en de eventuele gemiste inkomsten die de werknemer misloopt worden door middel van een uitkering aan de werknemer betaald, waardoor deze geen, of in ieder geval een stuk minder, schade ondervindt van het ongeval dat op de werkvloer plaats heeft gevonden. Zelfs wanneer de werknemer komt te overlijden als gevolg van een ongeval op de werkvloer zal de arbeidsongevallenverzekering uitkeren. In dat geval zal de verzekeraar uitkeren aan de nabestaanden. Dit is vooral belangrijk in gevallen waarin de werknemer de hoofd kostwinnaar was en het gezin op deze manier een flinke inkomstenderving doormaakt. Om toch in de woning te kunnen blijven wonen of in ieder geval voor de kinderen of zichzelf te kunnen zorgen zal de verzekeraar een uitkering bieden. Naast ongevallen op de werkvloer worden ook ongevallen op weg naar het werk meegenomen in de vergoedingen van de arbeidsongevallenverzekering. Een ongeluk terwijl de werknemer op weg is naar het werk of bezig is terug te keren naar huis wordt gezien als een ongeluk op de werkvloer en valt dus onder deze verzekering.

Premie

De hoogte van een arbeidsongevallenverzekering hangt af van een aantal factoren. Zo is het van belang wat het loon is van het personeel en hoeveel personeel er in totaal in dienst is. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat het personeel precies voor een werk doet en of dit als gevaarlijk werk kan worden beschouwd. Daarnaast is het mogelijk te kiezen voor een verzekering die verder gaat dan de wettelijke verplichting, uiteraard tegen een meerprijs.