Voor vele mensen is een huis pas een thuis door de dingen die erin staan. Ze hebben vaak niet alleen een financiële waarde, maar ook een emotionele waarde. Logisch dan ook dat heel wat mensen ze op gepaste wijze laten verzekeren zodat ze na schade eventueel dezelfde of gelijkaardige interieurelementen kunnen kopen. Men denkt dikwijls dat de woonverzekering of de brandverzekering dit wel dekt, maar dat is niet het geval. Er is een wezenlijk verschil tussen de dekking van roerende en van onroerende goederen. Dat zal meteen duidelijk worden wanneer u verder door ons artikel surft. In geval van roerende goederen is het de inboedelverzekering waar u beroep op kunt doen.

Wat is een inboedelverzekering?

What’s in a name…een inboedelverzekering dekt uw inboedel. Als we even de beschrijving van een inboedel zoeken in ons online woordenboek dan weten we ook meteen wat er onder inboedel verstaan wordt:

De inboedel (soms boedel) is alles wat zich in een opstal bevindt en er min of meer toe behoort, maar er geen deel van uitmaakt. Bedoeld wordt: stoelen, tafels, gordijnen enz. Bij een woning wordt vaak gesproken van huisraad. De inboedel is niet verzekerd bij schade aan het huis.

De definitie van het woord inboedel omschrijft ook meteen perfect wat deze verzekering dekt. Voor een iets uitgebreidere uitleg over de dekking verwijzen we u graag naar ons volgende hoofdstuk. Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wordt toch vaak aangeraden.

Wat dekt een inboedelverzekering?

Als we het kort willen houden dan zouden we kunnen stellen dat een inboedelverzekering een niet-verplichte verzekering is die alle verplaatsbare objecten in een woning dekt. De zogenaamde roerende goederen dus. Denk bijvoorbeeld aan de meubelen die u in de woning heeft staan, maar ook zaken zoals een losstaande koelkast, uw keukengerei en zelfs een vloerbedekking die eenvoudig te verwijderen is. Allerhande interieurelementen vallen dus onder deze verzekering; Laat u een nieuwe afgietbak installeren in de berging met de daarbij horende loodgieterij dan valt deze niet onder de inboedelverzekering.

Opmerkelijk en interessant om te weten, is dat de inboedelverzekering ook de schade gaat dekken die ontstaat door een inbraak of een diefstal. Let wel op, er zijn vaak voorwaarden en limieten aan de financiële dekking verbonden. Zo gaan bepaalde zeer kostbare zaken zoals juwelen, antiek en elektronische apparaten maar tot een bepaald bedrag gedekt worden. Wilt u toch een volledige dekking dan bestaan er nog andere verzekeringen die deze zaken wel een volledige dekking kunnen bieden.

Kortom al uw roerende goederen die u ook bij een eventuele verhuis zou meenemen of kunnen meenemen, worden met deze verzekering gedekt bij vandalisme, inbraak, diefstal, brand of water/stormschade.

Voor wie is de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering is interessant voor iedereen die nog een stapje verder wilt gaan dan de klassieke opstal- of woonverzekering die de niet verplaatsbare objecten van uw woning gaat dekken. Wilt u graag dat ook uw meubels, schilderijen, televisie, enzovoort gedekt wordt dan is deze verzekering uw ding. Mensen die bijvoorbeeld regelmatig met waterschade te maken krijgen of mensen die in het verleden al interieurschade hebben gehad door storm of brand kunnen dankzij deze verzekering op een zo goed als volledige dekking van hun hele woning (als ook een woonverzekering werd afgesloten) en interieur genieten.

Specifiek gezien is een inboedelverzekering een interessante verzekering voor huurders. De woning die ze huren is immers niet hun woning dus aan een woonverzekering of opstalverzekering hebben ze niet veel aangezien ze voor zaken gaan betalen die niet tot hun bezit behoren. Wat ze wel graag verzekerd zien, zijn hun eigen spullen die grotendeels onder de noemer ‘inboedel’ zullen vallen. Pas op met eventuele verbouwingen die u zelf hebt uitgevoerd in uw huurwoning. Hier moet u goed nagaan of ze onder uw inboedelverzekering of u hiervoor toch best een extra verzekering afsluit.

Tot slot kan een inboedelverzekering ook interessant zijn voor mensen die een appartement hebben gekocht. Het appartement valt immers misschien onder de woonverzekering die de eigenaar van het hele appartementencomplex al heeft afgesloten. In dit geval hoeft u niet nog een woonverzekering af te sluiten, maar is een inboedelverzekering misschien genoeg.

Wat dekt een inboedelverzekering niet?

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering is het belangrijk om ook op de hoogte te zijn van wat er niet gedekt wordt. Zo zijn er wel degelijk zaken in het interieur die niet onder deze dekking vallen… waarvan u misschien eerst gedacht had dat dit wel zo zou zijn. Theoretisch gezien, zijn het echter ook onroerende goederen. We hebben het dan over toestellen zoals de ingebouwde vaatwasser of ingebouwde magnetron in uw keuken.

Wat ook niet gedekt wordt, is opzettelijke schade of schade door gebrek aan onderhoud. Stel dat uw lederen zetel op verschillende plaatsen scheurt, maar uit onderzoek blijkt dat u het heeft nagelaten om hem jaarlijkse een onderhoudsbeurt te geven, dan zal deze schade niet vergoed worden. Ook als uzelf een object van uw inboedel omstoot of als u bijvoorbeeld de broodrooster laat vallen, zal de schade in de meeste gevallen niet vergoed worden. Een uitzondering hierop zijn de all-risk inboedelverzekeringen die deze schade dikwijls wel vergoeden.

Zoals bij zovele verzekeringen zijn er ook onvoorziene omstandigheden waarbij een verzekering niet gaat tussenkomen. Onder onvoorziene omstandigheden worden zaken verstaan zoals overstromingen, oorlogen, rellen, opstanden en aardbevingen.

Tot slot wordt dikwijls de regel van de maximumdekking toegepast. Dit houdt in dat de inboedel of delen van de inboedel tot een maximaal bedrag worden gedekt. In vele gevallen gaat het om kostbare zaken zoals daar zijn juwelen en antiek waarop een maximumdekking wordt toegepast. Kostbaarhedenverzekeringen kunnen hier een oplossing en een extra garantie op terugbetaling bieden.

Hoe wordt de premie van een inboedelverzekering berekend?

De premie van de inboedelverzekering verschilt van verzekeringskantoor tot verzekeringskantoor of van makelaar tot makelaar. Elke onderneming heeft haar eigen prijzen en er moet ook nagegaan worden wat precies gedekt wordt en tot welke hoogte het gedekt wordt. Reken daarbij dat met verschillende factoren moet worden rekening gehouden en het is logisch dat we geen vaste premie of prijs op een inboedelverzekering kunnen kleven. Wel kunnen we aangeven met welke basisgegevens de premie van uw inboedelverzekering bij iedere maatschappij zal berekend worden.

Wat u betaalt voor uw inboedel wordt onder meer op basis van de gegevens van uw woning bepaald. Zaken die van belang zijn, zijn het type woning, het bouwjaar van de woning, de constructie waarmee de woning is gebouwd (houtskelet, staal, beton,…) en ook de materialen die in de woning zijn gebruikt. Naast de gegevens van de woning is er ook het bedrag waarvoor u wilt verzekerd worden. Iemand die enkel wat oude meubels heeft staan, wilt misschien voor een lager bedrag verzekerd worden dan iemand die hoogtechnologische snufjes in huis heeft staan of waardevolle schilderijen aan de muur heeft hangen. Tot slot zullen er ook nog wat algemene persoonlijke gegevens moeten doorgegeven worden. Met al deze gegevens kan dan de premie van de inboedelverzekering worden berekend.

Veelgestelde vragen

  • Is de inboedelverzekering een verplichte verzekering?

Neen, de inboedelverzekering is geen verplichte verzekering. Het is wel een aan te raden verzekering aangezien er wel vaker schade aan de inboedel plaatsvindt. Op deze manier wordt ook deze schade gedekt.

  • Worden ook mijn kostbare spullen zoals juwelen door deze verzekering gedekt?

Ja… maar. Spullen zoals bijvoorbeeld juwelen en antiek worden bij bijvoorbeeld een diefstal wel gedekt, maar in de meeste gevallen wordt er wel een maximale dekking in het contract opgenomen. Wilt u dus ook dat al uw kostbare spullen volledig worden gedekt dan moet u een extra verzekering (namelijk de kostbaarhedenverzekering) overwegen.

  • Is een inboedelverzekering als huurder interessant?

Ja, voor huurders is het zelfs uitermate interessant dat deze verzekering afzonderlijk kan worden afgesloten. Bij huurders van appartementen is er vaak een algemene woonverzekering die het hele appartementencomplex dekt. Hierbij worden echter niet de roerende goederen van ieder appartement gedekt. Voor huurders is een inboedelverzekering in dit geval uiterst interessant.

  • Hoe wordt de inboedelverzekering berekend?

De berekening van de inboedelverzekering gebeurt op basis van een aantal factoren. Zo wordt niet alleen naar de waarde van de spullen in uw huis gekeken, maar ook naar de leeftijd en bouwkwaliteit van de woning. Tot slot bepaalt u ook zelf voor welk bedrag u verzekerd wilt worden. Hoe hoger dit bedrag, hoe hoger de prijs van de verzekering ook zal oplopen. Al deze factoren bepalen dan hoeveel u maandelijks voor uw verzekering zult moeten betalen.