Wat is het?

Een bromfietsverzekering verzekert de eventuele kosten die op kunnen treden bij het veroorzaken van een ongeval op de openbare weg waarbij iemand anders schade ondervindt. De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder die zich op de openbare weg bevindt. De bromfietsverzekering is dan ook verplicht voor alle bromfietsen, zowel in klasse A als B. Deze wettelijke verplichting is ingevoerd om er zeker van te zijn dat de gemaakte kosten ook daadwerkelijk door de schuldige vergoed kunnen worden.

BromfietsverzekeringAangezien veel mensen niet voldoende spaargeld achter de hand hebben om de kosten van eventueel lichamelijk letsel zomaar op te vangen is de verzekering in het leven geroepen, die altijd in staat zal zijn om de kosten te dekken. Op deze manier kan iedereen zich in het verkeer begeven zonder het risico te lopen dat er lichamelijk of stoffelijk letsel zal ontstaan dat niet kan worden vergoed door iemand die een ongeval veroorzaakt. Wanneer iemand zich zonder bromfietsverzekering op de openbare weg bevindt en wordt staande gehouden zal de bromfiets onmiddellijk in beslag worden genomen. De kosten die er vervolgens gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld om de bromfiets te verplaatsen, komen voor rekening van de eigenaar van de bromfiets. Het is dus belangrijk altijd goed verzekerd te zijn en zo eventuele kosten te vermijden.

Premie voor de verzekering

De hoogte van de premie voor een bromfietsverzekering is van een groot aantal factoren afhankelijk. Zo spelen onder andere de leeftijd van de bestuurder, het type brommer en het profiel van de bestuurder een rol. De verzekeraar houdt met al deze factoren rekening om een inschatting te maken van het risico dat er gelopen wordt. Aan de hand van dit risiconiveau wordt de premie voor de bromfietsverzekering vastgesteld. Over het algemeen valt een bromfiets in klasse A met een bestuurder van 16 jaar oud te verzekeren voor ongeveer 160 tot 200 euro per jaar te verzekeren.

Veel jongeren kiezen ervoor de verzekering op naam te stellen van de ouders. Dit scheelt een hoop premie aangezien de verzekeraar het risico op deze manier lager zal inschatten. De ouders hebben meer rijervaring en maken gemiddeld minder kosten dan de jongeren. De verzekeraar zal om die reden genoegen nemen met een lagere premie. In een geval van schade kan het echter verkeerd uitpakken wanneer de verzekeraar kan aantonen dat niet de ouders, maar het kind de voornaamste bestuurder van de bromfiets is. Wanneer dit kan worden aangetoond heeft de verzekeraar de mogelijkheid niets uit te keren en zal de goedkoop uiteindelijk duurkoop blijken. Kies daarom voor de wettelijk geldige weg en sluit een bromfietsverzekering altijd af op de eigen naam.

Diefstal

Met een bromfietsverzekering is de bromfiets niet standaard verzekerd tegen diefstal. Het is een interessante optie om hier wel voor te kiezen, aangezien er jaarlijks meer dan 10.000 brommers en scooters (meer info over scooterverzekeringen hierworden gestolen in België. In principe zullen alle verzekeraars een aanvullende dekking aanbieden tegen diefstal. Hierdoor wordt de premie natuurlijk wel iets hoger, maar het kan dan ook een hoop kosten schelen in geval van diefstal.

SIMULEER JE BROMMERVERZEKERING NU