U hebt een onderneming of u werkt als zelfstandige en stelt elke dag weer alles in het werk om de veiligheid van uw werknemers en die van derden te garanderen. Ondanks deze zonder twijfel fikse inspanningen, kan er echter altijd iets mislopen. Iets wat u onopzettelijk over het hoofd had gezien, iets waar u echt geen rekening mee had gehouden of iets wat u gewoon niet had kunnen voorkomen! Uitzonderingen bevestigen de regel. Om deze onvoorziene omstandigheden toch het hoofd te kunnen bieden, werd de aansprakelijkheidsverzekering in het leven geroepen. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat u als zelfstandige of onderneming niet financieel of mentaal kopje ondergaat als bepaalde schade op u of uw onderneming verhaald wordt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid in geval van letselschade of materiële schade die een derde tijdens uw werkzaamheden of in verband met uw werkzaamheden en/of producten heeft opgelopen. Het gaat dan in de meeste gevallen om onopzettelijke schade. Denk aan een bezoeker van uw onderneming die over een losliggende kabel struikelt en daarbij een arm breekt of een persoon die een hoofdletsel oploopt omdat uw pot verf van de ladder valt. De lichamelijke en materiële schade die door dit voorval worden opgelopen, worden door deze verzekering gedekt.

aansprakelijkheidsverzekeringWie moet de aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

De aansprakelijkheidsverzekering is onder meer gericht op ondernemingen, bedrijven, vennootschappen en zelfstandigen. Dit kan gaan van de zelfstandige loodgieter tot grote multinationals die met honderden bezoekers en derden per dag te maken krijgen. Voor sommige sectoren is het zelfs wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Zo is er de objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingen waartegen ondernemingen zoals hotels, nachtclubs, restaurants en kantoorgebouwen met publieke ruimtes zich moeten verzekeren. Hierbij wordt de wettelijkheid bepaald door het aantal vierkante meter publieke en opslagruimtes ze hebben.

Ook de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichte verzekering. Deze moet afgesloten worden door ondernemingen die actief zijn binnen de bouwsector. Denk hierbij niet alleen aan aannemers, maar ook aan architecten,,… Elke persoon of onderneming die direct of indirect werken uitvoert aan de woning en hierbij verplicht samenwerkt met de architect. Het dekt de schade gerelateerd aan de ruwbouw van de woning.

Een volgende verplichte aansprakelijkheidsverzekering is de BA paramedische beroepen. Zoals al aangegeven, moet deze verzekering de schade dekken bij het uitoefenen van het beroep van personen die in de medisch, paramedische en zorgsector werkzaam zijn.

Ook voor het uitoefenen van sommige hobby’s bent u verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een goed voorbeeld hiervan is de jacht. Jagers kunnen door het gebruik van vuurwapens onbewust derden kwetsen of schade aan materiaal veroorzaken. Een aangepaste verzekering gaat bij dergelijke voorvallen tussenkomen in de kosten gerelateerd aan deze lichamelijke en materiële schade.

Tot slot willen we ook nog een laatste verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de schijnwerpers plaatsen die men binnen deze verzekeringssoort weleens over het hoofd durft te zien aangezien ze al snel als een autoverzekering wordt gecategoriseerd. We hebben het over de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de auto of de motor. Deze verzekering is verplicht en vermijdt dat u zelf voor alle kosten moet opdraaien wanneer de tegenpartij lichamelijke en materiële schade oploopt bij bijvoorbeeld een eventuele botsing.

Waar kan ik deze verzekering afsluiten?

De aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die goed ingeburgerd is en in vele gevallen zelfs verplicht is. U kunt deze verzekering dan ook op verschillende plekken afsluiten. Denk hierbij aan banken, verzekeringsmakelaars of verzekeringskantoren. Waar u best de verzekering afsluit, is afhankelijk van wat uw wensen zijn, wat de dekking van de verzekering is en wat u voor de verzekering moet betalen. Enkel met deze zaken in het achterhoofd kunt u de juiste keuze maken.

Hoe wordt de aansprakelijkheidsverzekering berekend?

We kunnen moeilijk spreken over een vaste premie bij het berekenen van de premie voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor zelfstandigen of ondernemingen aangezien verschillende factoren een invloed hebben. Geen een onderneming is immers hetzelfde dan een andere onderneming. Dit weerspiegelt zich ook in de hoogte van de premie die bij deze verzekering zal moeten betaald worden. Wat we u wel kunnen vertellen, zijn de zaken waar de verzekeraar in de meeste gevallen rekening mee zal houden om de gepaste premie voor uw onderneming of uw zaak te bepalen. De verzekeraar zal onder meer kijken naar:

  • De activiteiten die worden uitgeoefend.
  • De omvang van het bedrijf.
  • Het aantal werknemers dat binnen het bedrijf actief is.
  • De verzekerde waarborgen en kapitalen.

Naast deze factoren kan iedere individuele verzekeraar nog andere zaken in acht nemen. Het hangt ook van de activiteit zelf af.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor een gemotoriseerd voertuig is de enige verplichte verzekering die onder de noemer van de autoverzekeringen valt. De premie die u moet betalen voor deze verzekering is in vele gevallen afhankelijk van het aantal ongevallen in fout dat u al gehad heeft. Vele verzekeraars gaan een soort van gradatie bepalen waarbij de premie over verloop van tijd afneemt als u geen ongevallen met schuld hebt gehad. Soms wordt er voor het bepalen van de premie ook gekeken naar het aantal kilometers dat u per jaar aflegt. Hoe meer u op de baan bent, hoe hoger namelijk de kans is dat het ook een keertje verkeerd gaat. Andere factoren die mee kunnen spelen, zijn: of u al andere verzekeringen bij de verzekeraar hebt lopen, of ouders en andere familieleden bij dezelfde verzekeraar zijn aangesloten, of u een cursus defensief rijden hebt gevolgd of u ook een omnium afsluit of niet.

Waar op letten bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering?

Het is zeer belangrijk om te weten wat een aansprakelijkheidsverzekering precies dekt, maar het is minstens even belangrijk om op de hoogte te zijn van wat de verzekering niet dekt. Om precies te weten wat uw verzekering al dan niet dekt, is het best om zelf alle kleine regeltjes grondig te lezen en zich met eventuele vragen tot uw verzekeraar te richten. Wat bij de meeste verzekeringen betreffende aansprakelijkheid niet of zelden gedekt wordt, is schade opgelopen door opzettelijke, frauduleuze of criminele daden. Een voorbeeld hiervan is financiële schade bij oplichting. Ook schade aan gehuurde zaken wordt zo goed als nooit gedekt.

Als we het over zaken hebben die niet gedekt worden dan is het nuttig om de burgerlijke aansprakelijkheid bij een autoverzekering ook even apart onder de loep te nemen. Heel belangrijk hierbij is om te weten dat materiële schade aan uw wagen nooit door deze verzekering wordt gedekt. Wilt u deze dekking toch dan zult u een omniumverzekering moeten afsluiten. Dit gaat van een beperkte of mini-omnium tot een volledige omniumverzekering. Daarnaast worden ook uw eventuele medische kosten en de kosten of financiële tekorten opgelopen door eventuele werkonbekwaamheid niet gedekt. Voor deze zaken alsook voor rechtsbijstand en pechverhelping moeten bij de verzekeraar aparte verzekeringen worden afgesloten.

Een andere zaak waar u bij het afsluiten van de verzekering op moet letten, is of er ook een eigen risico wordt toegepast. Een eigen risico is een deel van de geleden schade waar de verzekerde sowieso zelf voor moet opdraaien. Als het eigen risico hoog oploopt, is het misschien handig om een andere verzekeraar onder de arm te nemen. Langs de andere kant kan ook een laag risico u veel geld kosten als er een grote kans op regelmatige kleine schade bestaat.

Zorg vervolgens bij het afsluiten van uw aansprakelijkheidsverzekering dat u voldoende hoog verzekerd bent. De ene verzekering is namelijk de andere niet. De kosten bij ernstige schadegevallen lopen al gauw in de tien- en honderdduizenden euro’s. Een goede afweging maken van wat de eventuele kosten kunnen zijn en hoe hoog deze kunnen oplopen, is dus van cruciaal belang. Dit bedrag is heel specifiek en verschilt van sector tot sector en van onderneming tot onderneming. Bij een zelfstandige die enkel met zijn laptop op kantoor werkt, is de kans op prijzige schadegevallen veel kleiner dan bij een aannemer die elke dag honderd werknemers op verschillende bouwwerven heeft lopen.

Het is ook handig om te weten dat een aansprakelijkheidsverzekering in de meeste gevallen stilzwijgend wordt verlengd. Wilt u de verzekering weer afsluiten, zorg er dan voor dat u de uiterste datum om dit te doen in de agenda noteert.

Wist uw trouwens dat er niet zoiets bestaat als dé aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemingen? Zo hebben niet alleen (para)medische en verzorgende beroepen een specifieke verzekering, maar verzorgen verzekeraars ook vaak aansprakelijkheidsverzekeringen op maat. Zo maakt het niet of u een eenmanszaak hebt, in de horeca werkt of een bedrijf met honderd werknemers in de industriële sector beheert… er is altijd wel een verzekering op maat die aan uw wensen en voorwaarden beantwoordt.