Annuleringsverzekering

Het kan zomaar voorkomen dat een geplande reis geannuleerd moet worden vanwege persoonlijke redenen. Wanneer zo’n situatie zich voordoet dient er een annulatieverzekering te zijn afgesloten om, bijvoorbeeld, het geld of een deel van de reissom terug te kunnen vragen. De premie die betaald dient te worden voor deze verzekering betaalt zich daarom gemakkelijk terug wanneer er echt iets gebeurt en er een dure reis niet door kan gaan. Daarnaast biedt een annuleringsverzekering de nodige rust wanneer er een situatie dreigt waarin er misschien niet op reis gegaan kan worden. Het zorgt er in ieder geval voor dat er geen grote financiële kosten op zullen treden.

Wat vergoedt een annuleringsverzekering?

De vergoeding van een annuleringsverzekering hangt, net als de rest van de voorwaarden, grotendeels af van de verzekeringsvorm. Er wordt onderscheid gemaakt bij een annuleringsverzekering tussen een doorlopende reisverzekering of een kortlopende variant. Bij een kortlopende reisverzekering worden de reeds gemaakte kosten voor de reis bij een annulering terugbetaald. Gezien het feit dat een kortlopende reisverzekering voor een bepaalde reissom wordt afgesloten zal dit bedrag worden uitgekeerd door de verzekering. Bij de gemaakte kosten kan gedacht worden aan een voorschot dat reeds betaald is of zelfs de totale waarde van de reissom, wanneer deze al is voldaan. Bij een doorlopende reisverzekering worden de kosten die reeds gemaakt zijn vergoed voor reizen die meer dan €150 hebben gekost. Daarnaast dient een verblijf in België ten minste 4 dagen te duren, anders zal de doorlopende annulatieverzekering niet uitkeren.

Wie zijn er verzekerd?

Opnieuw maakt de annuleringsverzekering onderscheid tussen een kortlopende reisverzekering en een doorlopende reisverzekering. Bij een kortlopende reisverzekering zal de annuleringsverzekering uitkeren aan het totale reisgezelschap van de reis waarvoor de annuleringsverzekering is afgesloten. Dit betekent dat de kosten van de verzekeringsnemer als die van iedereen die mee zou reizen binnen het gezelschap waarmee is geboekt worden vergoed. Bij een doorlopende reisverzekering is de dekking zelfs nog uitgebreider. Alle leden van het gezin van de verzekeringnemer zijn verzekerd voor hun reizen, zelfs wanneer ze onafhankelijk van elkaar een reis plannen.

Wanneer geldt de verzekering?

Net als bij de eerdere voorwaarden geldt er ook voor de periode waarin de verzekering geldig is een onderscheid. Logischerwijs geldt de annuleringsverzekering bij een doorlopende reisverzekering het gehele jaar. Hierbij geldt wel een wachttijd van 30 dagen. Dit betekent dat de annuleringsverzekering pas uit zal keren wanneer er een reis geannuleerd wordt die tenminste 30 dagen na het afsluiten van de verzekering gepland stond. Reizen die eerder op de planning stonden kunnen nog niet geannuleerd worden met deze verzekering.

Met een kortlopende reisverzekering geldt de annuleringsverzekering gedurende de periode tussen het moment van het afsluiten van de annuleringsverzekering en het moment van vertrekken voor de reis. Er geldt een maximale periode van 7 dagen die mag zitten tussen het boeken van de reis en het afsluiten van de annuleringsverzekering. Wanneer er meer tijd tussen deze twee gebeurtenissen zit zou de annuleringsverzekering niet gelden, waardoor het geen zin meer heeft dan nog een annuleringsverzekering af te sluiten.