Wat is het?

Een ongevallenverzekering dekt eventuele schade die ontstaat bij een ongeval dat zich voordoet binnen het privéleven. Veel mensen genieten een verzekering tegen ongevallen op de werkvloer door middel van de verplichte verzekering van de werkgever, een verzekering tegen ongevallen in het verkeer door middel van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurder, maar hebben geen ongevallenverzekering voor ongevallen die zich voordoen binnen het privéleven. Dit is op zich een vreemde zaak aangezien mensen gemiddeld driekwart van hun tijd aan hun privéleven besteden en de kans dus zeker aanwezig is dat hier een keer iets in gebeurt.

OngevallenverzekeringEen individuele ongevallenverzekering dekt de kosten van schades die ontstaan tijdens de rust die mensen nemen, in hun vrije tijd, in de weekenden of tijdens een vakantie. De financiële gevolgen van zo’n ongeval kunnen flink oplopen. De kosten van tijdelijke of zelfs blijvende lichamelijke schade mogen niet onderschat worden en kunnen daarom het best worden verzekerd met een individuele ongevallenverzekering. De betaalde premie wordt in de meeste gevallen al na één of hooguit twee ongevallen terugverdiend.

Voor wie?

In principe valt de individuele ongevallenverzekering aan te raden voor iedereen die jonger is dan 75 jaar en deze verzekering af kan sluiten. Met een individuele ongevallenverzekering zijn mensen 24 uur per dag verzekerd tegen medische kosten die ontstaan als gevolg van een ongeval in huis of tijdens het sporten. Daarnaast biedt de verzekering een uitkering voor mensen in loondienst en zelfstandigen die vanwege een ongeval binnenshuis tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raken. De individuele ongevallenverzekering keert uit wanneer de arbeidsongevallenverzekering de schade niet dekt. Daarnaast keert de verzekering ook uit in het geval van zware, blijvende invaliditeit of overlijden. In dat geval keert de verzekering uit aan de familie of nabestaanden om hen te voorzien van de benodigde financiële middelen.

Premie

De premie voor een individuele ongevallenverzekering is relatief laag. De premie begint bij ongeveer €60 euro op jaarbasis. Uiteraard kan deze premie variëren wanneer er aanvullende dekkingen worden afgesloten of er speciale sporten of beroepen worden uitgeoefend. In deze gevallen zal de verzekeraar individueel het risicoprofiel bepalen en op deze manier een bijbehorende premie berekenen. Desalniettemin blijft de individuele ongevallenverzekering in alle gevallen een relatief voordelige verzekering die daarom dan ook aan iedereen aan te raden valt die deze kan afsluiten. De premie kan daarnaast worden verlaagd door te kiezen voor meer vrijstellingen en hogere wachttijden. Uiteraard brengt dit ook weer extra risico met zich mee waardoor dit goed moet worden afgewogen tegen de kostenbesparing.

Het is verder over het algemeen slim om de voorwaarden van de verzekering goed te bekijken tijdens het vergelijken van verschillende verzekeraars. Natuurlijk is het aantrekkelijk om de verschillende premies te vergelijken en zo de goedkoopste individuele ongevallenverzekering af te sluiten, maar wanneer er een schade optreedt kan de goedkoopste ongevallenverzekering ineens de duurste blijken wanneer de voorwaarden toch strenger blijken dan van tevoren gedacht werd. Het is daarom vaak slim een iets duurdere verzekering te kiezen die beter bij de persoonlijke situatie past en in ieder geval voldoende zal uitkeren in het geval van een ongeval.