Autoverzekering Jongeren

Het is vaak gebleken dat het lastig is voor jongeren om een autoverzekering af te sluiten tegen de Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering is in België verplicht voor iedereen die met een auto de openbare weg op wenst te gaan. Het is daarom erg belangrijk dat ook jongeren de juiste autoverzekering vinden en goed verzekerd op weg kunnen gaan. Gezien het feit dat jongeren meer ongevallen veroorzaken dan ouderen is het extra belangrijk om over een goede verzekering te beschikken. Sinds het bekend is dat jongeren vaak maar lastig aan een autoverzekering kunnen komen is de overheid bezig geweest met een oplossing. Deze is gevonden in het zogeheten 29/29 contract.

29/29 contract

Jongeren blijken moeilijk te verzekeren als het op een autoverzekering aankomt. Om deze reden is het 29/29 contract in het leven geroepen. Dit contract richt zich speciaal op de startende autobezitters. Het was voorheen niet raar om als jongere 5 tot 10 keer meer voor een autoverzekering te betalen dan een oudere. Deze prijsverschillen waren natuurlijk onacceptabel waardoor er wel een nieuwe regel moest komen. Met het 29/29 contract mag een verzekeraar de premie van een 29-jarige met 29% vermeerderen om zo tot de kosten van de polis van een autoverzekering voor een jongere te komen. De kosten vallen hiermee beter in de hand te houden, waardoor het ook voor jongeren mogelijk is een betaalbare autoverzekering af te sluiten.

Voorwaarden

Het is echter wel belangrijk dat de jongere aan een aantal voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een 29/29 contract. Wanneer er niet aan de voorwaarden wordt voldaan dient de jongere alsnog zelf naar een reguliere autoverzekering voor jongeren op zoek te gaan. Vanzelfsprekend is dit een stuk duurder en daarmee erg onaantrekkelijk voor jongeren.

De voorwaarden voor jongeren die aan aanmerking willen komen voor een 29/29 contract op een rijtje:

  • De jongere is jonger dan 26 jaar
  • De jongere is niet eerder veroordeeld voor het rijden in verzwarende omstandigheden
  • Het rijbewijs van de jongere is nooit eerder geschorst
  • De jongere heeft minder dan 3 jaar het rijbewijs in bezit
  • De jongere is niet eerder betrokken geweest bij verkeersongevallen met verzwarende omstandigheden
  • De jongere mag niet aansprakelijk zijn voor meer dan één ongeval waarbij de fout bij de jongere lag
  • De auto dient bestemd te zijn voor privégebruik
  • De auto mag een maximaal vermogen hebben van 60 kilowatt

Wanneer er door een jongere aan al deze voorwaarden wordt voldaan komt deze in aanmerking voor een speciaal 29/29 contract. De kosten die hiermee te besparen vallen zijn voor iedere jongere natuurlijk meer dan de moeite waard.

Extra spelregels

Er gelden echter nog een aantal andere spelregels waar de jongere zich aan moet houden. Zo moet hij of zij de hoofdbestuurder van de auto zijn, hij of zij mag alleen ’s nachts rijden om te gaan werken of in geval van overmacht en nooit meer dan 2 passagiers meenemen. Daarnaast mag de auto niet worden uitgeleend aan iemand die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.