Een schuldsaldoverzekering is er om het risico af te dekken van het plotseling overlijden van iemand die een krediet is aangegaan. Wanneer dit een gezin overkomt zal de restschuld overgaan op de partner of de andere erfgenamen. Dit betekent in veel gevallen dat de partner of andere erfgenamen er een flinke betalingsverplichting bij krijgen. Doorgaans hebben zij hier niet voldoende op gerekend en kunnen er daarom gemakkelijk financiële problemen ontstaan. Om zulke problemen te voorkomen kan er een schuldsaldoverzekering worden afgesloten. Met een schuldsaldoverzekering wordt het risico op hoge kosten voor de nabestaanden na het plotseling overlijden van de persoon die de lening afsloot afgedekt. De verstrekker van de verzekering zal de kosten van het krediet op zich nemen voor het gedeelte van de lening waarvoor er een verzekering afgesloten is. Het is namelijk mogelijk zelf te bepalen welk percentage van de lening gedekt dient te worden door de schuldsaldoverzekering.

Voor wie?

Met name voor partners die samen een grote schuld aangaan, zoals een woonkrediet, is het verstandig om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Het woonkrediet is vaak immers berekend op twee inkomens, waardoor het wegvallen van een van beide grote financiële gevolgen kan hebben voor de ander. Ook voor mensen waarbij de inkomens erg ongelijk verdeeld zijn, denk aan een moeder die thuis op de kinderen past en een man die werkt, kan een schuldsaldoverzekering een goede uitkomst bieden. Wanneer de man komt te overlijden zal de vrouw op deze manier toch de hypotheek kunnen blijven betalen en in het huis blijven kunnen wonen. Het is in dat geval wel belangrijk om het juiste percentage van het geleende bedrag te verzekeren. Je eigen bank of een gespecialiseerde bank als Beobank kunnen je hierover zeker advies verstrekken.

Percentage

Grofweg zijn er twee uitersten mogelijk en kunnen mensen er voor kiezen om elke verdeling te kiezen die daar tussenligt. Zo is het mogelijk om bij een grote schuld allebei 50% van de lening te verzekeren door middel van een schuldsaldoverzekering, waardoor uiteindelijk de volle 100% van de lening in de verzekering is opgenomen. Op deze manier blijven beide partners echter wel verantwoordelijk voor de helft van de lening, wanneer de ander komt te overlijden. Veiliger is het daarom om beide 100% van de lening te verzekeren, waardoor er geen grote kosten zullen ontstaan met betrekking tot de restschuld, wanneer een van de partners komt te overlijden. Deze variant brengt echter een zeer hoge premie met zich mee, waardoor het maar voor weinig mensen aantrekkelijk is. Slimmer is het om een percentage tussen de 100% en 200% te kiezen, waarbij dit zelfs kan verschillen voor de beide partners. Het percentage dient zo te worden gekozen dat er bij het overlijden van de partner, geen financiële problemen ontstaan en dat het inkomen plus de uitkering van de verzekering voldoende zullen blijken om de schuld mee af te betalen zonder in moeilijkheden te komen. Bij grote inkomensverschillen zullen de te verzekeren percentages van de beide partners dus ook aardig kunnen verschillen om ze allebei de zekerheid te bieden de lening verder af te kunnen betalen wanneer ze alleen overblijven.