Wat is het?

Een overlijdensverzekering is er in principe om te zorgen dat bij het plotseling overlijden van de persoon die de verzekering af heeft gesloten, de nabestaanden een uitkering van de verzekeraar zullen ontvangen om hun financiële positie zo te kunnen handhaven. Een overlijdensverzekering wordt daarom doorgaans afgesloten om het risico af te dekken dat de nabestaanden een bepaalde schuld of een andere betalingsverplichting niet langer kunnen voldoen. Er bestaan verschillende soorten overlijdensverzekeringen die allemaal zo hun voor- en nadelen bieden. De drie meest bekende en voorkomende vormen van een overlijdensrisicoverzekering zijn:

  • Een overlijdensverzekering met gelijkblijvend kapitaal
  • Een overlijdensverzekering meteen lineair dalend kapitaal
  • Een overlijdensverzekering met een annuïtair dalend kapitaal

Zoals te zien is de ontwikkeling van het kapitaal de belangrijkste factor waarop de verschillende overlijdensverzekeringen van elkaar verschillen. Het is dan ook deze factor die voornamelijk de premie van een overlijdensverzekering, en daarmee de kosten, bepaalt.

Gelijkblijvend kapitaal

Met een overlijdensverzekering met een gelijkblijvend kapitaal is het uit te keren bedrag altijd gelijk aan het bedrag dat er verzekerd is. In principe bieden alle verzekeraars deze vorm van een overlijdensverzekering aan en het is dan ook de vorm die door de meeste mensen wordt afgesloten. Een voorbeeld van een goede toepassingen van een overlijdensverzekering met een gelijkblijvend kapitaal is een hypotheekschuld of woonkrediet waarbij tussentijds geen aflossing worden gedaan, zoals een woonkrediet dat pas op het eind van de looptijd in één keer wordt afgelost. Het gaat er bij een overlijdensverzekering met een gelijkblijvend kapitaal namelijk om dat het risico dat gelopen wordt over langere tijd gelijk blijft.

Lineair dalend kapitaal

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een overlijdensverzekering waarbij het verzekerde bedrag elk jaar met een bepaald bedrag afneemt. Het uit te keren bedrag neemt hierdoor steeds verder af. Dit maakt de premie van de overlijdensverzekering een stuk lager en in veel gevallen is een gelijkblijvend kapitaal ook helemaal niet nodig. Denk bijvoorbeeld aan een uitkering van een overlijdensverzekering om de achterblijvende partner te voorzien van een inkomen wanneer de kostwinnaar komt te overlijden. Naarmate de partner ouder wordt zal er minder kapitaal nodig zijn om de rest van het leven van te leven, dit resterende leven wordt immers ook steeds korter.

Annuïtair dalend kapitaal

De annuïtair dalende overlijdensverzekering is het best geschikt om een hypotheek mee af te lossen of een financiële voorziening te treffen voor de nabestaanden. Het bedrag dat de verzekeraar uit zal keren is namelijk afhankelijk van het verschil tussen de hypotheekschuld en het kapitaal dat op dat moment is opgebouwd. Aangezien dit kapitaal stijgt en de schuld gelijk blijft zal het uit te keren bedrag steeds verder afnemen.

Voor- en nadelen

Alle drie de vormen zorgen er voor dat er een aantal risico’s af te dekken zijn, zoals het risico op een enorme financiële last voor de nabestaanden wanneer de kostwinnaar komt te overlijden. Aan de andere kant is het soms lastig voor oudere mensen om een overlijdensverzekering af te sluiten, begin hier dus op tijd over na te denken.