Legt u iedere week wel enkele honderden kilometers al racende op uw stalen ros af? Of bent u iemand die zich niet laat tegenhouden door een bui of wat wind om toch elke dag met de fiets naar het werk te cruisen? In dat geval kunnen we ons voorstellen dat u een meer dan degelijke fiets heeft. En we weten allemaal dat het kostenplaatje van een dergelijke fiets snel hoog kan oplopen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat u net zoals bij een wagen het zekere voor het onzekere wilt nemen en een fietsverzekering wilt afsluiten. Zo bent u beschermd, mocht het toch een keer misgaan of mocht u met fietsdiefstal te maken krijgen. En wie weet krijgt u er wel meteen pechhulp bij!

fietsverzekeringWat is een fietsverzekering?

Zoals de naam van de verzekering zelf al aangeeft, is dit een verzekering die volledig op uw fiets gericht is. De verzekering gaat een dekking voorzien bij diefstal en/of bij schade die wordt opgelopen door bijvoorbeeld diefstal of door een ongeval. In welke mate de fietsverzekering welke schade gaat dekken, is afhankelijk van welke fietsverzekering u neemt. Net zoals bij een gemotoriseerd voertuig kan ook voor een fiets immers gekozen worden tussen een verzekering die een gedeelte gaat dekken en een verzekering die alles gaat dekken.

De fietsverzekering is een van die verzekeringen die u niet verplicht bent om af te sluiten. Koopt u echter een dure fiets dan zouden wij toch aanraden om deze verzekering te overwegen.

Wie sluit best een fietsverzekering af?

Heeft u net een fiets gekocht van enkele honderden euro’s dan moet u zich afvragen of het wel nuttig is om een fietsverzekering af te sluiten. Spreken we over enkele duizenden euro’s zoals bij elektrische fietsen alsook racefietsen dan valt deze verzekering echt wel aan te raden. Het is trouwens zo dat heel wat verzekeraars het afsluiten van deze verzekering alleen maar toelaten als het nog om een jonge (lees ‘relatief’ nieuwe) fiets gaat. Vaak is het bijvoorbeeld zo dat fietsen ouder dan twee jaar zelfs niet meer verzekerd kunnen worden.

Zijn er voorwaarden aan een fietsverzekering verbonden?

Het is niet zo dat u zomaar een bank of een verzekeringskantoor kunt binnenstappen en een fietsverzekering kunt afsluiten. Aan het afsluiten van deze verzekering kunnen best wel wat voorwaarden verbonden zijn. De exacte voorwaarden verschillen van onderneming tot onderneming of van makelaar tot makelaar, maar we kunnen wel al enkele veelvoorkomende voorwaarden aanhalen.

 • De leeftijd van de fiets

Zo is er allereerst de leeftijd van de fiets. Bij verschillende makelaars, banken en verzekeringskantoren mag een fiets niet ouder zijn dan… . Op de meeste plekken is de maximumleeftijd van uw fiets zelfs op slechts enkele maanden vastgelegd. Wie goed zoekt, vindt misschien wel plekken waar de leeftijdsvoorwaarde iets flexibeler is, maar verwacht niet dat u een 3 jaar oude fiets nog ergens gaat kunnen laten verzekeren.

 • De prijs van de fiets

Ook op gebied van prijs moet er dikwijls aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet de prijs van een fiets niet alleen een bepaald minimumbedrag, inclusief accessoires bedragen, maar wordt er ook een maximumbedrag op de tweewieler gekleefd. De factuur van de fiets wordt als referentie genomen.

*Is uw fiets toch ouder dan de maximale leeftijd of is uw fiets toch duurder dan de maximale prijs dan loont het toch de moeite om nog met de verzekeraar contact op te nemen want misschien kan er een op maat gemaakte verzekering worden opgesteld.

 • Het slot van de fiets

Aangezien een fietsverzekering ook diefstal van uw fiets gaat dekken, is het maar logisch dat de verzekeraar ook op gebied van beveiliging bepaalde voorwaarden gaat stellen. Zo zal de fiets met een bepaalde type slot moeten uitgerust zijn. Hierbij wordt vaak een minimale categorie of een standaard opgegeven waaraan het slot moet beantwoorden.

Welk type fiets

Een fiets is een fiets zou u denken, maar niets is minder waar. Het is best om even na te gaan of uw verzekeraar uw type fiets wel verzekert. Inderdaad, sommige verzekeraars gaan een onderscheid maken tussen gewone stadsfietsen, ligfietsen, mountainbikes, racefietsen, e-bikes, speed pedelecs, vouwfietsen en ga zo maar door. De kans dat er bijvoorbeeld een ongeluk met een mountainbike gebeurt, is groter dan met een gewone stadsfiets. Ook met de hoge snelheden waarmee een speed pedelec over onze wegen raast, is de kans op brokken net iets groter. Het is dus maar logisch dat hier rekening mee wordt gehouden.

Wat dekt een fietsverzekering?

Wat precies door de fietsverzekering gedekt wordt, is afhankelijk van de verzekeraar die u kiest alsook van de verzekering die u kiest. Net zoals bij een autoverzekering kan er namelijk voor een beperkte verzekering of voor een omnium gekozen worden. De omnium is de meest uitgebreide verzekering en gaat zowel materiële schade als financiële schade door diefstal dekken als de schade opgelopen door bijvoorbeeld een ongeval of een val. De beperkte fietsverzekering richt zich hoofdzakelijk op diefstal en zal deze schade dekken. Ongeacht welke fietsverzekering u kiest, zal er ook een franchise worden toegepast. Een franchise is een minimumbedrag waaraan moet voldaan worden vooraleer de verzekeraar tussenbeide zal komen. Ligt het bedrag van uw schade onder het franchisebedrag dan zult u zelf voor de kosten moeten opdraaien. Er wordt in dit geval ook gesproken over het eigen risico bedrag. Deze franchise kan ook verschillen afhankelijk van het type fiets dat gekozen wordt.

Soms gaat een fietsverzekering trouwens ook pechhulp bevatten. Dit betekent dat u met een afgebroken ketting of een platte band naar de pechhulp kunt bellen en zij komen u dan depanneren zonder dat u zelf uw handen moet vuilmaken.

Vaak zal de verzekeraar de eerste maanden na het afsluiten van de verzekering bij eventuele schade het volledige verzekerde bedrag terugbetalen. Pas na enkele maanden of een jaar volgt er ook een zogenaamde slijtage-aftrek. Dat is een vast percentage dat per aantal maanden van het verzekerde bedrag afgetrokken wordt. Dit bedrag verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Check zeker ook in hoeverre de verzekeraar accessoires mee dekt in de verzekering en zorg ervoor dat deze accessoires dan ook duidelijk gefactureerd en ingebracht zijn. Denk hierbij aan fietstassen, een fietshelm en een fietsstoel.

Wat wordt er niet door een fietsverzekering gedekt?

Niet alles wordt natuurlijk door een fietsverzekering gedekt. Zelfs niet als u kiest voor de omnium verzekering. Om u voldoende te informeren, zetten we graag enkele zaken op een rij die sowieso al niet door een fietsverzekering worden gedekt:

 • Schade door fabricage- of productiefouten.
 • Schade door slijtage of een gebrek aan onderhoud. Stel u hebt een stadsfiets waarvan de remblokjes al lange tijd versleten zijn. U raakt betrokken in een ongeval waarbij wordt vastgesteld dat de remafstand veel langer dan normaal was. In dat geval is de kans groot dat er een gebrek aan onderhoud wordt vastgesteld en dat uw schade niet gedekt zal worden.
 • Schade die het gebruik van de fiets niet beperken of beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan krassen of andere gebruikerssporen op de fiets.
 • Schade aan of verlies van de fiets terwijl u deelneemt aan een wedstrijd.
 • Het ontbreken van een goedgekeurd slot zoals vermeld staat in de voorwaarden van de verzekering die u heeft afgesloten. (Zie ook het hoofdstuk: Zijn er voorwaarden aan een fietsverzekering verbonden?)
 • Schade die onder garantie valt.
 • Schade of verlies van uw fiets omdat u hem aan iemand anders hebt uitgeleend. Soms wordt gebruik door een ander wel gedekt, maar niet altijd.
 • Accessoires die niet in het verzekerde bedrag werden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een fiets-GPS die u nadien heeft gekocht. De losse accessoires worden vaak enkel en alleen gedekt als ze gepaard gaan met diefstal en/of schade aan de rest van de fiets.

De beste fietsverzekering kiezen

Het kiezen van een fietsverzekering doet u niet op 1-2-3. Het is belangrijk om niet alleen de grote letters van uw verzekering te lezen, maar om ook de kleine lettertjes in acht te nemen. Enkel zo krijgt u een duidelijk beeld van wat er precies gedekt wordt en wat niet. Vraag zeker ook naar de franchise zodat u weet voor welke kosten u toch nog zelf gaat opdraaien. Het kiezen van de beste fietsverzekering doet u dus niet alleen door naar de prijs van de verzekering te kijken, maar ook door de inhoud onder de loep te nemen. Leg verschillende verzekeringen naast elkaar en bepaal welke verzekering het beste beantwoordt aan uw behoeften en wensen. Overweeg ook of u geen aanvullende verzekeringen wenst als deze nog niet in het standaardpakket van de fietsverzekering zitten zoals daar zijn de pechhulp of de rechtsbijstand.