Het is niet meteen ons favoriete onderwerp, maar we kunnen het spijtig genoeg niet uit de weg gaan. Op een dag zal het moment er zijn dat we sterven. Geen prettige periode voor de mensen die u liefhebt en de mensen die u liefhebben. Naast het emotionele aspect is er echter ook het financiële aspect dat gepaard gaat met een overlijden. De kosten van de uitvaart lopen al snel hoog op en met prijzen van gemiddeld 6000 euro kan dit een zware financiële last op de schouders van de nabestaanden zijn. Waarom dat nu al niet even stilstaan bij het moment dat uw dag is gekomen? Waarom niet de financiële last van uw geliefden wegnemen? En waarom nu al niet even uw wensen overlopen zodat deze dag ingevuld wordt zoals u het wenst? Het zijn deze zaken waarop de uitvaartverzekering een antwoord biedt.

uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering?

Zoals de naam van de verzekering al aangeeft, draait het hier om het regelen van uw begrafenis of uitvaart. Deze verzekering is simpelweg een verzekering die ervoor gaat zorgen dat de kosten van uw begrafenis geheel of gedeeltelijk, de keuze is hierbij aan u, gedekt worden. De verzekerde gaat op een bepaalde termijn een bepaald bedrag via de verzekering sparen. Dit bedrag komt bij het overlijden van de verzekerde vrij en gaat naar de begunstigde zoals opgegeven door de verzekerde. Dit kan een familielid zijn, maar dit kan bijvoorbeeld ook de uitvaartdienst of de begrafenisondernemer zijn. Soms gaat een uitvaartverzekering ook verder dan enkel en alleen het dekken van de begrafenis zelf. Zaken zoals repatriëring in geval van overlijden en psychologische bijstand maken soms ook deel uit van de zaken die door deze verzekering worden gedekt. De uitvaartverzekering is een tak-21 verzekering die soms ook als overlijdensverzekering wordt benoemd.

Wat betaalt u voor een uitvaartverzekering?

Veel mensen vragen zich terecht af wat een uitvaartverzekering nu precies kost zodat ze kunnen uitmaken of het ook voor hen interessant is. Wel, wat u precies betaalt voor een uitvaartverzekering is eigenlijk afhankelijk van de aanvrager zelf. De persoon in kwestie die deze verzekering overweegt, zal immers op voorhand moeten bepalen hoeveel geld hij of zij wil besteden en tot welke leeftijd hij of zij wil betalen. Met deze informatie kunt u dan naar de verzekeraar stappen en deze zal dan netjes kunnen aangeven hoeveel u maandelijks of jaarlijks zult moeten betalen. De premie die moet betaald worden, is ook leeftijdsgebonden. Hoe jonger u bent, hoe minder u maandelijks zult moeten afbetalen. De achterliggende reden is dat nabestaanden steeds het volledige bedrag krijgen uitbetaald ongeacht of u het nu al volledig zelf had betaald of niet. Bij jonge mensen is de kans natuurlijk veel kleiner dat ze vroegtijdig sterven dan bij oudere mensen. Is de uitvaart of begrafenis in zijn totaliteit goedkoper dan het ‘gespaarde’ (of misschien beter ‘verzekerde’) bedrag dan krijgen de nabestaanden toch de volledige bijdrage uitbetaald. Loopt het kostenplaatje van de verzekering hoger op dan wat er verzekerd is, dan zullen de nabestaanden zelf nog geld moeten opleggen.

Er kan bij het betalen van de premie voor een uitvaartverzekering gekozen worden voor een eenmalige premie of voor maandelijkse aflossingen. Logischerwijze ligt het bedrag van een eenmalige betaling veel lager dan wanneer er voor maandelijkse aflossingen wordt gekozen. Jonge mensen kiezen echter vaker voor maandelijkse aflossingen terwijl oudere mensen die al wat spaargeld hebben, dikwijls voor de eenmalige premie gaan.

Voorbeeld (relatieve cijfers gebaseerd op de huidige prijzen): een 40-jarige persoon die beslist om zich bij Dela te laten verzekeren voor 6000 euro betaalt op een periode van 20 jaar 22,96 euro per maand. Het bedrag en de periode zijn twee variabelen die deze persoon zelf kan kiezen. Hij of zij kan er ook voor kiezen om een eenmalige premie van 4051,51 euro te storten. Zou de persoon 60 jaar oud zijn dan zou deze op 20 jaar tijd 35,93 euro afbetalen of een eenmalige premie van 5200,41 euro moeten betalen.

Wat dekt een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering gaat logischerwijze allereerst de kosten van de uitvaart dekken. Hoe ver deze dekking gaat, is natuurlijk afhankelijk van welk verzekerd bedrag de verzekerde heeft gekozen. Maar we gaan ervan uit dat deze een gemiddeld bedrag heeft gekozen. Onder de kosten van de uitvaart verstaan we niet alleen de kosten voor een doodskist of een urne, maar ook de prijs van de dienst zelf, eventuele bloemstukken, een koffietafel, een grafzerk en het drukwerk dat vereist is. Wie wil, kan ook andere personen mee in zijn of haar uitvaartverzekering opnemen. De premie zal dan wel hoger oplopen, maar dan zijn deze personen meteen ook mee gedekt. Kinderen tot een bepaalde leeftijd kunnen vaak kosteloos worden toegevoegd aan de verzekering. Het kapitaal dat in de verzekering wordt gestoken, wordt bovendien meestal geïndexeerd zodat u zich ook over 30 jaar geen zorgen hoeft te maken.

De begrafenis en alle daarbij horende kosten zijn natuurlijk één ding, maar wat met de nazorg tijdens het rouwproces of wat als u bijvoorbeeld in het buitenland komt te overlijden. Ook daar kan een uitvaartverzekering dekking bij geven. Zo is er bijvoorbeeld de repatriëring van een persoon en zijn familieleden als deze in het buitenland komt te overlijden en is er ook eventuele psychologische hulp voorzien tijdens het rouwproces. Of dit standaard door uw verzekering gedekt wordt, is iets wat u zeker moet nakijken. Het zijn immers zaken waar u misschien niet meteen aan denkt, maar die toch handig zijn om het achterhoofd te houden.

Wat dekt een uitvaartverzekering niet?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het niet alleen nuttig om na te gaan wat de verzekering wel dekt, maar ook wat ze niet dekt. Het is immers zo dat deze verzekering niet bij elk overlijden zomaar alle kosten gaat dekken. Zo zal er in de voorwaarden altijd vermeld staan dat een overlijden door zelfmoord niet gedekt zal worden. Daarnaast volgt er vaak een lijstje van gevaarlijke sporten of activiteiten die wanneer ze tot de dood leiden niet gedekt zullen worden. Klassieke voorbeelden zijn zweefvliegen en valschermspringen.

In sommige gevallen gaat er ook een beperking op uitbetaling van het kapitaal van toepassing zijn. Zo moet er vaak een bepaalde periode verstreken zijn alvorens de volledige uitkering van het kapitaal plaatsvindt. Bij ongevallen geldt deze periode niet.

Aangezien iedere uitvaartverzekering anders is, is het aangewezen om steeds zelf even na te gaan wat er niet onder de dekking van uw verzekering valt.

Is een uitvaartverzekering fiscaal aftrekbaar?

Neen, een uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar. In tegenstelling tot sommige andere verzekeringen kan het bedrag waarvoor u spaart dus niet fiscaal afgetrokken worden. De verzekering is dan ook in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat uw uitvaart op zich al netjes geregeld wordt en niet ten laste komt van uw nabestaanden.

Wie moet een uitvaartverzekering afsluiten?

Wie moet er nu een uitvaartverzekering afsluiten? Deze verzekering kan voor iedereen zinvol zijn. Het geeft de verzekerde immers de gemoedsrust dat alles bij zijn of haar uitvaart netjes geregeld gaat zijn. Toch is het voor sommige mensen misschien iets zinvoller om deze verzekering af te sluiten dan voor anderen.

Bent u bijvoorbeeld iemand die met volle teugen van het leven geniet, maar daarbij niet nu al aan de dood wil denken en daarvoor wil sparen? Of heeft u het met sparen in het algemeen al moeilijk? In dat geval kan een uitvaartverzekering een eenvoudige manier zijn om toch al proactief voor de begrafenis te sparen. Dit doet u dan zonder er zelf echt voor te sparen. Natuurlijk staat u iedere maand een bedrag af, maar het is nog iets anders dan gedisciplineerd elke maand zelf een bepaald bedrag opzij te zetten. Via een uitvaartverzekering gaat de verzekering het sparen als het ware in uw plaats doen. Nog handiger is voor deze mensen misschien wel om voor de eenmalige premie te kiezen. Dan hoeven ze zich nergens meer zorgen over te maken.

Een andere situatie waarbij het afsluiten van een uitvaartverzekering interessant kan zijn, is de situatie waarbij men angst heeft dat het weleens tot familieconflicten zou kunnen leiden. Mensen die bijvoorbeeld in onmin leven met enkele van hun erfgenamen of waarbij de erfgenamen zelf in onmin met elkaar leven, zorgen er op deze manier voor dat ze over de uitvaart alvast geen eindeloze discussies hoeven te voeren.

Tot slot is de uitvaartverzekering ook interessant voor mensen die gewoon een last van de schouders van de erfgenamen willen nemen. Het gaat dan niet alleen om een financiële last maar ook om een emotionele last. Een sterfgeval is heel vaak een moeilijke periode waarin het regelen en bekostigen van een begrafenis misschien niet meteen een prioriteit is. Een uitvaartverzekering helpt in deze bij het rouwproces.