Wat is het?

Een levensverzekering zorgt voor een uitkering van een opgebouwd kapitaal op een zelf te bepalen moment. Dit is zelf te bepalen in de zin van een keuze uit een levenslange levensverzekering, een tijdelijke levensverzekering of een levensverzekering gekoppeld aan bijvoorbeeld de looptijd van een hypothecaire schuld. Uiteraard kennen de verschillende vormen verschillende doelen. Zo wordt een levenslange levensverzekering vaak afgesloten voor de garantie op de verzorging van de nabestaanden. Wanneer de verzekeringnemer komt te overlijden zal de levensverzekering uitkeren waardoor de nabestaanden verder kunnen leven als in de periode waarin de verzekeringnemer nog zorgde voor een inkomen.

Een tijdelijke levensverzekering wordt vaak afgesloten om geld te sparen voor bijvoorbeeld de oude dage voorziening van de verzekeringnemer. Door maandelijks een bedrag aan premie te betalen kan er belastingvrij een kapitaal opgebouwd worden en zo gespaard worden voor een tijd waarin er minder inkomen zal worden gegenereerd. Wanneer iemand met pensioen gaat kan op deze manier het pensioen worden aangevuld en zal het inkomen niet te sterk dalen. Ten derde kan een levensverzekering worden gebruikt voor de aflossing van bijvoorbeeld een hypothecaire schuld. Wanneer er een hypotheek is gekozen waarbij er tussentijds geen aflossingen worden gedaan is het slim om een kapitaal om te bouwen met een levensverzekering om zo op het eind van de looptijd de hypotheek in één keer af te kunnen lossen zonder het huis te hoeven verkopen.

Uitkering

levensverzekeringEr bestaan bij de verschillende levensverzekeringen verschillende manieren van uitkeren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een levensverzekering te kiezen die uitkeert na een bepaald aantal jaar, mits de verzekeringnemer nog in leven is. Wanneer de verzekeringnemer tussentijds is overleden zal de verzekeraar niets uitkeren, ook niet aan de nabestaanden. Door te kiezen voor een levensverzekering waarbij dit wel het geval is zal de verzekering nog altijd uitkeren na een bepaalde periode, maar de verzekeraar zal dit ook doen aan de nabestaanden wanneer de verzekeringnemer op dat moment al is komen te overlijden. Op deze manier vindt er dus een gegarandeerde uitkering plaats, iets dat in het geval van een gezin of echtpaar natuurlijk beter van pas komt. Ten derde kan er gekozen worden voor een tussenvorm. Wanneer er één van de twee partners van een echtpaar komt te overlijden heeft de ander in principe minder geld nodig dan dat ze samen zouden hebben. Het is daarom mogelijk om te kiezen voor een 10/20 uitkering waarbij er 10 wordt uitgekeerd als de verzekeringnemer voor het verstrijken van de looptijd al is overleden en 20 wanneer de beide partners nog in leven zijn.

Uiteraard is het grote voordeel van zo’n 10/20 uitkering of een levensverzekering waarbij niet aan de nabestaanden wordt uitgekeerd een lagere premie. Een gegarandeerde uitkering zal de verzekeraar altijd geld kosten, waardoor er een hogere premie over deze levensverzekeringen wordt berekend dan over een levensverzekering waarbij nog maar af te wachten valt of er uitgekeerd moet worden. Een ieder kan dus zelf de afweging maken tussen een hogere premie met een gegarandeerde uitkering of een lagere premie met het risico dat er niets wordt uitgekeerd.