Hospitalisatieverzekering

Jaarlijks belandt ongeveer 10 procent van de Belgen in het ziekenhuis. Dat betekent dat van elke 10 Belgen er op jaarbasis 1 te maken krijgt met een ziekenhuis opname en de bijbehorende kosten. Deze kosten kunnen flink oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de betaling van de kamer en het bed op zich, de geneesmiddelen die worden ingezet, de honoraria en bijkomende medische kosten en, niet te vergeten, de voor- en nabehandelingkosten. Al met al kunnen deze kosten behoorlijk oplopen wat er voor zorgt dat niet zomaar iedereen voldoende geld achter de hand heeft om een ziekenhuisopname te kunnen financieren. Aan de andere kant is het in veel gevallen ook niet zomaar mogelijk om af te zien van een ziekenhuisopname en zo geld te besparen. Doorgaans geldt er de noodzaak tot opname, waardoor het op die momenten fijn is om een hospitalisatieverzekering af te hebben gesloten die de kosten van de opname zal dekken, waardoor daar in ieder geval geen zorgen over hoeven te worden gemaakt.

Premie

De premie voor een hospitalisatieverzekering is afhankelijk van een aantal persoonlijke factoren. Allereerst kijkt de verzekeraar naar de leeftijd van de te verzekeren persoon. In principe heeft dit op jongere leeftijd nog niet zoveel invloed, maar er geldt een uitzondering voor ouderen en vrouwen. Vanaf een leeftijd van 60 jaar zal de verzekeraar een extra premie gaan rekenen voor het afsluiten van een hospitalisatieverzekering, de kans wordt dan immers een stuk groter dat de verzekerde gebruik zal gaan maken van de verzekering en dat er dus uitgekeerd moet worden. De extra premie die wordt berekend aan ouderen kan oplopen tot maar liefst 70%, waardoor het een prijzige verzekering kan worden. De kosten van een opname kunnen echter nog veel verder oplopen, waardoor het ook voor hen vaak nog een relatief goedkope manier is om zonder financiële zorgen in het ziekenhuis te kunnen worden opgenomen.

Ook vrouwen gaan meer premie betalen vanaf een bepaalde leeftijd, omdat zwangerschap tegen die tijd tot de mogelijkheden behoort. Een zwangerschap brengt ook vaak een ziekenhuisopname met zich mee en is daarom reden voor de hospitalisatieverzekering om uit te keren. Verder kijkt de verzekeraar naar het geslacht van de verzekerde, de woonplaats en de gekozen vrijstelling om de premie voor de hospitalisatieverzekering te kunnen berekenen. Uiteraard zal deze premie lager uitvallen wanneer er een hogere vrijstelling wordt gekozen, de verzekerde zal dan immers zelf voor meer kosten opdraaien en de verzekeraar hoeft daarom minder snel uit te keren.

Dekking

Het is mogelijk zelf te kiezen wat er wel en niet gedekt wordt met een hospitalisatieverzekering. Op deze manier kan er aardig wat invloed worden uitgeoefend op de premie hiervan en anderzijds natuurlijk de luxe en mogelijkheden die het met zich meebrengt bij een eventuele opname. Zo is het mogelijk om een jaarlijks plafond in te bouwen om de prijs te drukken of een privé kamer te kunnen gebruiken bij een eventuele opname, wat de premie natuurlijk hoger maakt. Eventueel kunnen er daarnaast aanvullingen worden gekozen zoals een thuisoppas voor de kinderen of verblijf van de ouders in het ziekenhuis.