Een huurder is zelf verantwoordelijk voor het gehuurde goed. Dat betekent dat bijvoorbeeld een gehuurde woning of een gehuurd appartement onder de verantwoordelijkheid van de huurder valt, niet onder die van de eigenaar. Hierdoor is het als huurder in veel gevallen noodzakelijk om een brandverzekering af te sluiten.

Mocht er brand ontstaan in de gehuurde woning dan zal de huurder de kosten hiervan moeten dragen wanneer er geen brandverzekering is afgesloten. Alleen wanneer de huurder kan aantonen dat de brand is ontstaan buiten de schuld van de huurder kan hier vanaf worden gezien.

Gevallen waarin de huurder afstand kan doen van de aansprakelijkheid zijn bijvoorbeeld blikseminslag, een overslaande brand vanaf de buren of een constructiefout van de eigenaar van de woning. Het is in alle gevallen aan de huurder om aan te tonen dat de brand buiten zijn of haar schuld is ontstaan en dat de verantwoordelijkheid daarom niet bij hem of haar ligt. Wanneer dit niet lukt zal de schade op de brandverzekering kunnen worden verhaald, mits deze natuurlijk op tijd is afgesloten.

Eigenaar

Aangezien de huurder zich kan ontdoen van de aansprakelijkheid door aan te tonen dat de schade buiten zijn of haar schuld om is ontstaan geldt er voor veel eigenaren de noodzaak om zelf een verzekering af te sluiten tegen de restrisico’s. Op die manier kan er alsnog een verzekering worden afgesloten tegen de risico’s van overslaande branden of blikseminslag en zal er ook bij schades die hierdoor worden veroorzaakt door de verzekering worden uitgekeerd.

Dit betekent dat zowel de huurder als de verhuurder er baat bij hebben om een verzekering af te sluiten tegen de risico’s om zo grote onverwachte kostenposten te voorkomen.

Niet verplicht

Brandverzekering HuurderVolgens de wet zijn zowel de huurder als de verhuurder niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Dit betekent dat ze in principe vrij zijn dit niet te doen en zelf het risico te dragen op de enorme kosten die kunnen ontstaan in geval van schade. Het kan echter wel voorkomen dat zowel de huurder als de verhuurder door contractuele verplichtingen toch tot het afsluiten van een brandverzekering worden verplicht.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de eigenaar in het huurcontract een regel opneemt die de huurder verplicht een brandverzekering af te sluiten. Veel eigenaren kiezen hiervoor om te voorkomen dat een huurder uiteindelijk onvoldoende kapitaal blijkt te hebben om een eventuele schade zelf te kunnen vergoeden. Aan de andere kant worden ook eigenaren vaak verplicht om zich tegen de restrisico’s te verzekeren. Deze verplichting wordt in de meeste gevallen opgelegd door financiële instellingen. Wanneer er geen brandverzekering wordt afgesloten zal de financiële instelling geen financiering verstrekken en kan het pand niet worden aangekocht.

Inhoud

De huurder dient altijd in te staan voor de inhoud van de gehuurde woning. In het algemeen kan er namelijk gesteld worden dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de verzekering van het pand tegen de restrisico’s en de huurder verantwoordelijk is voor de rest van de verzekering, inclusief de inhoud van de gehuurde woning.