Verzekering Bromfiets Klasse A

Wat is een bromfiets klasse A?

Volgens de Belgische wegcode zijn er twee soorten bromfietsen: de bromfiets klasse A en de bromfiets klasse B. We hebben het hier over klasse A. Dat is een bromfiets die niet sneller mag rijden dan 25 kilometer per uur. Dit type brommer wordt soms ook ‘snorfiets’ genoemd.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Iedereen die met een bromfiets klasse A op de openbare weg komt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid. De waarborg BA autoverzekering houdt in dat de verzekeringsmaatschappij de schade vergoedt aan derden waarvoor de bestuurder van de bromfiets aansprakelijk is.

Zodra u de verzekeringspremie hebt betaald, stuurt de verzekeringsmaatschappij u, net zoals bij de autoverzekering, een groene kaart. Dit is het bewijs van dekking. U moet deze kaart altijd bijhebben als u met uw bromfiets de baan op gaat.

Als uw bromfiets niet verzekerd is, kan hij op uw kosten en risico in beslag genomen worden. Dit wil zeggen dat de eventueel gemaakte takelkosten en stallingskosten Bromfiets Klasse Aten laste zijn van de overtreder. Indien er schade is aangebracht tijdens de takeling en/of tijdens de stalling, dan is dit ook voor rekening van de overtreder.

Dezelfde regeling kan toegepast worden als er redenen zijn om te veronderstellen dat de bromfiets niet geldig verzekerd is. U moet dus voor vertrek zeker controleren of u uw geldig verzekeringsbewijs bijhebt. Het bezitten is één zaak, maar u moet het ook ten allen tijde kunnen tonen.

Indien de bromfiets in beslag genomen wordt om één van deze redenen, kunt u de bromfiets terugkrijgen als u een geldig verzekeringsbewijs kan voorleggen en de eventueel gemaakte onkosten betaalt. Maar beter voorkomen dan genezen is hier de boodschap.

Rechtsbijstand

Naast de dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid is het interessant als de bromfietsverzekering ook voorziet in dekking van de rechtsbijstand. Rechtsbijstand wordt belangrijk als er bij een schadegeval conflicten zijn. In dat geval komt de rechtsbijstand tussen in de kosten van uw advocaat en de gerechtskosten.

Omnium

Verder kunt u uw bromfiets ook laten verzekeren tegen brand en diefstal.

Sommige maatschappijen voorzien speciale tarieven voor de BA-verzekering in functie van de klasse en de leeftijd van de gebruikelijke bestuurder van de bromfiets. Dit is geen algemene regel en verschilt van maatschappij tot maatschappij.

Opgefokte bromfiets?

Het mag natuurlijk niet, maar er rijden wel meer opgefokte bromfietsen klasse A rond. Wat doet de verzekeringsmaatschappij als u een ongeval veroorzaak met uw opgefokte bromfiets?

De verzekeringsmaatschappij zal in eerste instantie de tegenpartij vergoeden voor de geleden schade. Als dan blijkt dat de bromfiets opgedreven werd, zal de maatschappij alle kosten terugvorderen van de bestuurder (of zijn/haar burgerlijk verantwoordelijken). Met andere woorden: u moet zelf opdraaien voor alle kosten. En die rekening kan aardig oplopen, er is geen maximum voorzien.

Indien er gewonden zijn bij een verkeersongeval komen de kosten al snel aan 10.000 euro of meer. Het is dus zeker niet aan te raden om een bromfiets op te drijven. Behalve het zware prijskaartje zijn er natuurlijk ook de emotionele gevolgen van zo een verkeersongeval.